Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Onko Islam naista alistava uskonto?

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Yleinen Keskustelu Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Onko Islam naista alistava uskonto?
Kirjoittaja Viesti
Abdullah RintalaLiittynyt: 05 Kes 2010
Viestejä: 479

Lähetä Onko Islam naista alistava uskonto? Vastaa lainaamalla viestiä


Onko Islam naista alistava uskonto?

Nämä arviot perustuvat ihmisten pariutumista jo vuosikymmeniä tutkineiden tieteellisten ryhmien kokeisiin ja päättelyihin, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa eikä niissä ole varsinaisesti koskaan käsitelty eikä juurikaan sivuttu ei-länsimaisten kulttuurien pariutumiskäytäntöjä ja seksuaalisia olosuhteita moniavioisuutta lukuunottamatta. Sivulauseenomaisia kannanottoja muslimimaailmaan liittyen on kyllä toisinaan esitetty. Voidaan siis todeta, että nämä tässä käsiteltävät teoriat eivät koske muslimeita lainkaan.

Onkin totta, että väite Islamin ja muslimikulttuurin syyttäminen naisten alistamisesta onkin perin länsimainen ilmiö, jossa alistamisen luonnetta ei kummemmin määritellä eikä kukaan koskaan huomaa kysyä, että alistamisen toteennäyttäminen tulisi olla alistamisesta syyttävän esitettävissä. Sanoisin, että kaikissa tapauksissa Islamin syyttämisestä naista alistavaksi syyttäjä itsekään ei tiedä, mihin käsityksiin ja sosiaalisiin ilmiöihin hän syytteensä perustaa. Nimittäin pariutumista, miehen ja naisen asemaa ja heidän sukupuolisia suhteitaan tutkinut tiede on usein päinvastaista mieltä niinsanotusti kansanomaisten käsitysten kanssa siitä, mikä on naiselle "alistavaa" ja miksi alistavaksi kuvitellut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset muodot eivät välttämättä alistavia olisikaan.

Pariutumistieteen perusteella voidaan todeta, että lukuunottamatta fyysistä naisen "vapauden" ja seksuaalisuuden rajoittamista joko pakkokeinoilla tai väkivallalla ei voida olla edes länsimaissa tieteen, antropologian eikä yleisön kesken mitenkään yksimielisiä siitä, mikä on selvästi naista alistavaa. Tieteen mukaan jopa naisen itsensä ja yhteiskunnankin n naisen "vapaaehtoiseksi" katsottu toiminta ei välttämättä olekaan naisen omaa, yksilöllistä vapaaehtoisuutta, vaan näennäisellä vapaaehtoisuudella naisen onnistuukin pitää yllä vastustettavaksi katsottuja yhteiskunnan patriarkaalisia tai muuten sovinistisia mieskäyttäytymisen muotoja: Tästä on muita esimerkkejä kuin minihameet.

Sen sanottua on selvää, että ideologisella tasolla muslimit ovat yksimielisiä siitä, että etenkin muslimitytön "vapauden" eli "seksuaalisen vapauden" ja liikkumisvapauden rajoittaminen esim. kotiin telkeämällä on Islamissa kiellettyä ja epäislamista. Tieteen perusteella voisi arvioida, että kyse on jopa virheellisestä käsityksestä kaikissa kulttuureissa, joissa naisen seksuaalista itsemäärisoikeutta rajoitetaan hanakammin kuin miesten seksuaalista "vapautta" mikään yhteiskunta ei rajoita juuri ollenkaan.

Tämä on todennäköisesti seurausta siitä, että paradoksaalisti naisen kuvitellaan olevan seksuaalisuudessaan miehen kaltainen, mikä tieteen mukaan ei pidä paikkaansa ja jokainen voi sen itse havaita, etenkin jos on mies: Yksi näistä tällaisista väärinkäsitystä ilmentävistä seikoista on miesten tuskastunut kysely, miksi nainen pukeutuu ja näyttää seksikkäältä, vaikka ei näytä seksiä miehiltä lainkaan tahtovan?

Eri asia seksuaalisuuden rajoittamisessa molempien sukupuolten kohdalla on tietenkin se, jos yhteiskunta joko lainsäädännöllä tai kulttuurisella häpäisyllä rankaisee niin miehen kuin naisenkin välisestä ei-aviollisesta seksistä kuolemantuomiolla tai muulla epäedullisella tavalla.
Tosiasiassa yhteiskuntien ja kulttuurien tulisi enemmän olla huolissaan miehen seksuaalisesta kevytkenkäisyydestä kuin naisen "kevytkenkäisyydestä", mutta näille etenkin naisten seksuaalisuuden rajoittamisille joko henkisesti tai pukeutumispakolla on varsin selkeät, selitettävissä olevat syyt.
On totta, että ne miesten naisellisina vetovoimatekijöinä pitämät naisen ominaisuudet ovat länsimaalaisen "tasa-arvon" ja voimakkaan feministisen sosiaalistamisen vaikutuksista muuntuneet sovinistiksi ja seksistisiksi eikä naisetkaan suostu ääneensanotuissa ihanteissaan juurikaan vetoamaan niihin vetovoimatekijöihin, joita naisten voidaan yleensä katsoa pitävän miehissä erityisen puoleensavetävinä.

Karkeasti yleistäen vetovoimatekijät ovat miehen ihanteissa naisen nuoruus, laihuus, seksikkyys eli käytännössä varsin visuaalisia tekijöitä. Vähemmän suosittu, mutta silti olemassa oleva vetovoimatekijä on omistautuminen kodinhoidolle ja intohimo kokkaamiseen.
Karkeasti yleistäen naisen mieheen kohdistamia vetovoimatekijöitä ovat miehen hivenen naista korkeampi ikä, varallisuuden taso, sosiaaliset taidot ja ehkä työelämään liittyvät taloudelliset taidot, naisen koulutus-ja varallisuustasoa sekä muuta statusta ylempänä oleminen jne. Vauraammissa piireissä vetovoimatekijäksi nähdään myös miehen omaksuma valta tai henkis-sosiaaliset resurssit hankkia valtaa ja joissain häikäilemättömämpien naisten piireissä puoleensavetäväksi nähdään myöskin muiden naisten mieheen osoittama kiinnostus ja kauniilta ja lukuisilta näyttävien naispartnereiden määrä.

Musliminaisia, käännynnäisiä tai syntymämuslimeita nämä miehen ominaisuudet eivät juurikaan tunnu kiinnostavan lukuunottamatta sosiaalisia taitoja ja uskonnon sanelemaa miesihannetta. On hyvin mahdollista, että käännynnäinen musliminainen avioituu itseään vähemmän koulutetun ja pienempää palkkaa saavan tai jopa työttömänä olevan miehen kanssa, mikä edustaa päinvastaista kuin teoriassa aviomiestä enemmän palkkaa saava vaimo lopulta hylkää suhteen ja etsii suurempaa palkkaa saavan aviomiehen.

Tässä saattaa olla yksi syy, miksi muslimipareja havainnoimalla voi päätellä Islamin olevan naista alistava uskonto, naisen saavan tasoaan huonomman miehen kuin olisi naiselle optimaalista. Toisaalta muslimien kohdalla työttömyys tai koulutuksellisuus tai ammatillisuus ei välttämättä näy samalla tavalla kuin suomalaisten kohdalla, johtuen esimerkiksi muslimimiesten huolitellummasta pukeutumisesta ja muista "hyvän miehen" tekijöistä.

Se, mitä eri muslimikulttuurit pitävät tyttärelle sopivan miehen mallina on lukuisia, olivat ne sitten heimoja tai klaaneja (ja on tapauksia, joissa "väärään" klaaniin kuuluminen on mennyt jopa imaamiuden edelle!) eikä niitä käsitellä tässä, koska ne ovat -varmasti tuhoisia ja monella tavalla alistavia- mutta kuitenkin yhdentekeviä.

Todennäköisesti globaalisti Islamin ja muslimikulttuurin katsotaan suvakki-ja rajakkitasosta riippumatta naista alistava juuri senkin vuoksi, että muslimit ovat köyhiä, naisen joutuessa tai olosuhteiden pakottamana ottamaan kymmenestä huonosta aviomiesehdokkaasta yksi vähemmän tai yhtä huono. Selvänä alistamisena länsimaalaisesta rodullistamisesta katsottuna pidetään nuoren naisen avioitumista itseään huomattavasti vanhemman miehen kanssa, mitä länsimaiden sisälläkin katsotaan tuomitsevasti kieroon vanhemman länsimaalaisen ruman ja lihavan miehen pariutuessa itseä nuoremman aasialaisnaisen kanssa. Tämä johtuu siitä, että kaikissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa nuori nainen on ihmissuhdemarkkinoilla kaikista kuuminta ja halutuinta, joten tällä perusteella naisen katsotaan tyytyvän optimaalisinta partneria huomattavasti "huonomman" miehen puolisoksi, tuottaen "huonolle" miehelle enemmän iloa kuin tästä miehestä oletettavasti on naiselle.
Tämä saattaa vaikuttaa myös Profeetan (S) kohdalla, hänen avioituessaan 43 vuotta nuoremman 'Aa'ishan (rdä) kanssa. Muslimit ovat monella, "länsimaisesti" hyväksyttävällä tavalla koettaneet seli-selitellä tätä mahdollisimman parhain päin ja jopa 'Aa'ishan ikää avioitumishetkellä on yritetty nostaa tavalla tai toisella.

Jos sivuutetaan se, että Muhammad (S) ja 'Aa'ishah rakastivat toisiaan (mitä ei tietenkään ole olemassa länsimaalaisille islamofobeille), niin on tarkasteltava sitä, mitä ovat olleet ne muut, "ei-länsimaisia arvoja" edustavat Medinan ajan yhteiskunnalliset olosuhteet.

Profeetta (S) kuvataan komeaksi mieheksi. Hänellä oli jo ennen profetiutta ominaisuuksia, jotka olivat siinä yhteiskunnassa arvostettuja. Häntä pidettiin luotettavana ja tärkeänä Mekan keskushenkilönä jo ennen ilmestysten alkamista ja senkään jälkeen edes hänen vihollisensa eivät koskaan väittäneet hänen olevan valehtelija. Abu Bakr Siddiiq (rd) oli ensimmäinen aikuinen miespuolinen muslimi, joka oli johtavia Mekan qureishilaisia ja tunsi Muhammadin (S) hyvin ja luotti häneen niin paljon, että taivasmatkan aikaankin totesi, että jos Muhammad on sanonut tehneensä mi'raazin, sen täytyy olla totta.

Joten Profeetalla (S) on niin runsaasti koko sen aikaisen yhteiskunnan arvostamia ominaisuuksia, että hänen avioitumistaan itseä reilusti nuoremman tytön kanssa ei kyetä näkemään alistamisena eikä minään muunakaan.

Johtavien ja vaikutusvaltaisten henkilöiden, joilla on paljon yhteiskunnan arvostamia ominaisuuksia, uskonnollisia ja ideologisia ulostuloja kaikki muutkin yhteiskunnan jäsenet todennäköisesti pitävät oikeina, hyveellisinä ja totuudellisina. Kun tällaisella miehellä on näitä runsaasti, hän todennäköisesti myöskin pariutuu itseään nuoremman ja kauniin naisen kanssa -ja nuoret ja kauniit naiset todennäköisesti myöskin hakeutuvat tällaisten miesten partnereiksi. Todennäköisesti tällaisille miehille myöskin tarjotaan naisia ja tyttöjä puolisoiksi ja näiden isät voivat jopa tarjota tyttärensä kättä, missä tapauksessa tämän tytön kohdalla vapaaehtoisuuden ja "pakottamisen" raja hämärtyy. Täten sillä, onko järjestetty avioliitto "alistavaa" ei ole mitään merkitystä, koska ihminen noudattaa sitä, mikä on hänen yhteiskuntansa suosima arvo -ja sen romuttuminen on täysin sidonnaista "länsivaikutteiden" lisäksi myöskin yhteiskunnan yleiseen kehitykseen: Järjestettyjen avioliittojen normatiivisuus todennäköisesti laskee kaupungistumisen ja sukupuolten sekoittumisen seurauksena. Todennäköisesti yhteiskunnat, joissa naisen näkyminen on vähäisempää ja noudattaen peittävää pukeutumiskoodia, tilanne on eri. Täten voisi arvella, että kaupungistumisen, sukupuolten sekoittumisen ja länsimaihin siirtymisen lisäksi edelleen noudatettava järjestetty avioliitto nähtäisiin naista alistavana, koska jälleen nainen "joutuu" avioitumaan muun kuin optimaalisemman puolison tai itse halajamansa puolison kanssa.

Voidaan keskenämme todeta, että sukupuolten sekoittuminen ja musliminaisten näyttäessä ns. kauneuttaan luo uudenlaisia arvoja ja tavoitteita, kun todennäköisesti tällaisessa menettelyssä kauniista musliminaisista ja tavoiteltavista muslimimiehistä ei tule olemaan pulaa. Sen sijaan mustien abaayojen ja niqaabien muslimimaissa, kuten Saudi-Arabia ja Islamilainen Valtio, sukupuolten lainalaisuudet ovat erilaiset, mutta todennäköisesti yhtä kutkuttavat: Kun naisen kauneutta ei varsinaisesti näy, niin todennäköisesti kaikki naiset alkavat näyttää haluttavilta. On korostettava, että naisen kohdalla tällaista visuaalisuutta ei välttämättä ole.

Tällä tavalla Saudi-Arabian ja länsimaisuuden lainalaisuuksilla ei ole juurikaan eroa: Huolimatta siitä, että muslimimaiden televisiosta, uutislähetyksissä ja satelliittikanavilla voi nähdä päivittäin ja jatkuvalla syötöllä kauniita ja vielä kauniimpia naisia kadulla kohdatun lisäksi, niin todellisuudessa missään päin maailmaa molempien sukupuolten kohdalla nämä kuvien ihanteet eivät vaikuta juurikaan arkikohtaamiseen eikä parinvalintaan. Mikä johtaa sellaiseen universaaliin ja kaikille kansoille yhteiseen "katastrofiin", että huolimatta mediakuvaston tarjoamasta kovasta kauneusstandardista huolimatta niin miehet ja naiset loppujen lopuksi pariutuvat niiden kanssa, joita on tarjolla. Kyllä me miehet tiedämme, että on olemassa Beyoncé ja Sara Chafak, mutta niillä ei juurikaan ole merkitystä partneria etsittäessä. Tämä osoittaa, että sen lisäksi että preferenssit ovat moninaisesti yksilöllisiä ja keskenään erilaisia, osoittaa myöskin sen että on kiihkeistä ihanteista huolimatta lopulta otettava "edes joku", joka vastaa edes etäisesti itselle sopivaa tai ei lainkaan. Yksinkertaisen profaanisti ilmaistuna kyse on siitä, että miehen on kaikkialla maailmassa otettava naisekseen se, jonka hän saa, kun taas nainen voi saada juuri lähes kenet tahansa haluamansa. Tutkimusten mukaan tämä johtuu siitä, että kulttuurissa, missä miehellä on aloitteen tekovelvollisuus ja suurempi halukkuus seksiin kuin yleensä naisilla miehiin, niin miehen on tutkimusten mukaan parempi tyytyä edes yhteen naiseen saadakseen seksiä kuin olla ilman seksiä ja pitää yllä naisten tavoin korkeampaa tasovaatimusta. Mies ei juurikaan voi esittää vaatimuksia naisen suhteen, kun taas nainen voi -johtuen miehen ja naisen seksuaalisuuden perustavanlaatuisesta eroavaisuudesta.

Tässä "kuka vaan"-parinvalinnassa on se katastrofi: Jokaisessa yhteiskunnassa miehen on otettava sitä, mitä hän saa koska suurimmalla osalla miehistä ei ole naisten parinvalinnan suhteen juurikaan neuvotteluasemaa, kun taas nainen voi pitää huoletta rimaa korkeammalla. Tavallaan tämä on naisen kannalta hyvä, koska jos ajatellaan siltä kantilta, millainen nainen on biologialtaan ja tunne-elämältään ja miten paljon miehiä enemmän nainen analysoi ja määrittelee, mitä hän kumppaniltaan haluaa ja miten hän sen haluaa, niin voidaan omasta mielestäni myös hyväksyä se, että nainen yleisesti pitää yllä korkeaa tasovaatimusta miehen suhteen kuin mies naisen suhteen: Miehet eivät yleensä juurikaan mieti, miten miellyttää naista tai miten olla ihanteellinen kumppani, joten tälläkin kannalla on helppo nähdä mikä tahansa kulttuuri naista alistavana ja halventavana.
Kun katsoo vaikka Linnan juhlia, niin edes nämä äveriäämmät ja Suomen muslimeita korkeammalla sosioekonomisella tasolla olevilla miehillä (omasta ja puolison) iästä riippumatta ei juurikaan näytä olleen kovin kummoiset mahdollisuudet valita ulkonäöllisesti kovinkaan tasokkaita naisia puolisoikseen, eivätkä naiset ole miehen vauraustasosta huolimatta voineet valita itselleen ulkonäön perusteella kovinkaan komeita miehiä.

Etenkin Suomessa muslimeilla ei juurikaan ole valinnanvaraa puolisoiden suhteen: On otettava suurin piirtein ensimmäinen aviopuolisoehdokas, koska tuntuu siltä että muslimiyhteisö ei hyväksy liiallista "nirsoilua" keneltäkään ja hälyttävän vähän hadiithin edellyttämää kiintymystä ja mieltymystä painotetaan puolisoa valittaessa. Kuvitellaan, että riittää kun saa vaimon tai miehen, eikä millään muulla ole merkitystä. Sillä, että valitaan ensimmäinen tarjottu voi olla katastrofaaliset seuraukset ja väitän että kun puoliso valitaan kehnosti ja Islamin edellyttämät seikat sivuuttaen, niin se vaikuttaa tuhoisasti sekä avioelämään, siihen miten kasvattaa lapsiaan, miten paljon riidellään, käytetään väkivalta ja niin edelleen. Kun puoliso ei kiinnosta, ei ole myöskään mitään kiinnostusta avioliiton velvollisuuksiin eikä puolisoiden oikeuksiin, ei mitään kiinnostusta kasvattaa lapsista hyviä muslimeita eikä ehkä lopultakaan mitään kiinnostusta edes harjoittaa Islamia. Samaa on rutkasti havaittavissa ei-muslimien keskenkin. Kun oma puoliso ei herätä kiintymystä, mieltymystä eikä sitoutumisen tunnetta, tuskin kiinnostaa elää perhe-elämääkään ja kasvattaa lapsia. Avioliitto on niin tärkeä, että Islamissa on jopa sallittua puhua ghiibaa toisesta muslimista, mikäli puolisoehdokkaan etu näin vaatii.

Valitettavasti sitä ei voi tietää muuten kuin kokemuksen kautta.

Tälläkin tavalla on varmasti helppo leimata tämäkin "vain" muslimien syyksi, vaikka tämä on nähdäkseni varsin yleismaailmallinen, itse kutakin koskeva varsinainen tsunami.
Sen lisäksi, että miehet ja naiset kaikkialla pariutuvat suurin piirtein sen kanssa, joka on tarjolla ja jollain tavalla optimaalinen, on myöskin se katastrofi että mies ja nainen eivät tiedä, kenet ja millaisen he puolisoikseen tahtoisivat, päätyen lopulta tältä kantilta huonoimpaan vaihtoehtoon. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka seksuaalisia tuntemuksia ja rakkautta itseään pidetään ja mielletään olevan "aitoja" ja "pettämättömiä" tunteita, niin ihmiset onnistuvat tyrimään näissäkin: Mies voi kyllä julki ja salaa ylistää kauniita naisia ja kokea seksuaalista kuumotusta, mutta silti avioituu sellaisen kanssa, joka ei edusta näitä hänen mieltymyksiään. Naisten kohdalla on tutkimusten mukaan tavallista, että vaikka ihanteet ja halut kyllä kiihdyttäisivät toista, niin lopulta avioidutaan päinvastaisen kuin mitä sydän halajaa vetoamalla miehen "kiltteyteen" tai "perheenisämäisyyteen" ja mihin lie "kotitöiden jakamiseen". Tämä johtuu siitä, että tällaisella miehellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla "kiltti", niin sanotusti attekalevamainen, munaton kotitöiden jakaja. Meemeissä tätä irvailtu siten, että nelikenttäkuvassa ensimmäisenä oleva mies esitetään esim. somali-tai pakistanilaistyttöjen ykkösihanteena (komea, lihaksikas gangsta tai sitten Twilight-elokuvissa Edwardia näyttelevä Robert Pattinson), toisena se jollaisen kanssa deittaillaan, kohtalaisen komea ja macho Itäkeskuksen lähi-itäläisjantteri ja lopulta viimeisenä se, jonka kanssa avioituu, joka ei millään tavalla eikä muotoa vastaa mitään edellä kuvatuista. On totta, että miehen kyvykkyys olemaan sitoutumiskykyinen ja -haluinen, perhekeskeinen aviomies on musliminaisille tavoitteena, mutta näitä muita mieltymyksiä ei tulisi unohtaa.

Uskontoja kritisoidaan usein sanomalla niiden "alistavan naisia", mutta tätä väittämää enemmän kukaan ei juurikaan erittele, miten uskonnot alistaisivat naisia ja mistä tämä "alistaminen" kokonaisvaltaisesti muodostuisi. Ilmeisesti luotetaan kantaa, että uskonnot yleensä nähdään ihmistä "alistavana" ja "pelottelevana" jyrkän moralistisina järjestelminä, joten tämän perusteella on helppo nähdä siinä naisia alistaviakin elementtejä, vastoin nyky-yhteiskunnan tasa-arvokäsityksiä uskontojen korostavan "naisen paikkaa kotona" jne.

On tutkittu, että naiset yleensä rakastuisivat palavammin juurikin "alistaviin" miehiin, mitä suurinosa ihmisistä ei pidä mahdollisena vaikka käytännön elämä näyttäisi osoittavan tämän olevan mahdollista. Naisten "voimakkaan" addiktion "tosimiehiin" on kerrottu olevan seurausta evoluution ajoilta, joissa nainen "tarvitsi suojelua" ja "aggressiivisesti reviirikäyttäymistä ja resurssien hankintaa" käyttävältä mieheltä. On myös todettua, että useasti naiset pariutuvat ja yrittävät saada arvostamiaan asioita juuri sellaiselta mieheltä, jolta niitä on vaikea saada ja joka antaa niitä vähän. Ilmiö on globaali, mutta yhteiskunnan oikeistolaisen siiven on tästä helppo puhua sen takia, että länsimaalaiset naiset tuntuvat pariutuvan suuressa määrin tällaisiksi "tosimiehiksi" oletettujen lähi-itäläisten ja afrikkalaisten miesten kanssa, mikä hämärtää asian yleisyyttä suomalaisten parien välisistä kahnauksista. Se on helpompaa siksikin, että "tosimiehiksi" luokiteltavia suomalaismiehiä on verrattain vähän.
Koska Islam ei esittele alistavan eikä "machon" miehen mallia, nämä nyrkin-ja-hellan-väli -asetelma sivuutetaan, vaikka tällaista esiintyisikin muslimikulttuureissa, se ei silti edusta Profeetan (S) kehottamaa suhtautumistapaa.

Toisaalta Islamissa (kuten länsimaalaisessakin kulttuurissa kaikesta huolimatta) tunnutaan oletettavan, että seksuaalisille mieltymyksille ei tule antaa "kovin" merkittävää sijaa, tai sitten uskotellaan sen onnistuvan kenen kanssa tahansa. Usein missä tahansa luennolla heitetään vain, että seksuaalinen tyydytys on yksi keskeisiä avioliiton tekijöitä, mutta ollaan jotenkin sisäistetty aviopuolison valintakriteerinä tämä seksuaalinen puoleensavetävyysaspekti häpeiltävänä "pinnallisuutena", kuin se ei voisi olla kestävää tms.

Ainakin miehet -vaikka seksuaalisuutta pidetäänkin ohimenevänä pinnallisuutena ilman kummempaa syvällisyyttä- ovat taipuvaisia myöskin sitoutumaan ja rakastamaan kauniita naisia, eikä naisen kauneus tarkoita todellakaan mainosten ja medioiden naisten kauneustasoa. Sen sijaan se, sitoutuuko mies seksuaalisessa halukkuudessa yksinomaan rakastamaansa naiseen onkin toinen asia: Mies voi kokea seksuaalista mielenkiintoa, vaikka oma partneri olisi mitä ja vaikka miten häntä rakastaisi. Ihannehan Islamin mukaan on se, että seksuaalinen, romanttinen ja rakkaudellinen kiinnostus vain omaa vaimoa kohtaan estäisi miestä (kuten naistakin vastaavassa tapauksessa) katsomasta ja vilkuilemasta, himoamasta ja haluamasta muita naisia.

Allah subhanahu wa t'ala sanookin, että niin miehen kuin naisenkin tulee luoda katseensa maahan ja varjeltava siveyttään ja Hänen Lähettiläänsä (S) kehottaa avioitumaan sen tuottamien samanlaisten hyötyjen vuoksi, että muiden naisten katselemiselta vältyttäisiin. Länsimaalaisten tutkimusten mukaan naiset pitävät pettämisenä vaihtelevissa määrin toisen naisen katsomista joko kuvina tai todellisessa elämässä.

Ei ole itsestäänselvyys, että Islam johdattaa myös näihin asioihin: Allah sanoo puolisoiden olevan kuin peittoina toisilleen (millä on tämän rakkaudellis-seksuaalisen viitteen lisäksi myös muita alamerkityksiä) ja Profeetan (S) velvoittaessa kohtelemaan naisia hyvin.

Kehotus kohdella naisia hyvin ei ole niin itsestäänselvyys kuin länsimaalaiset kuvittelisivat sen itselläänkin olevan:

Miehillä, joilla on paljon naisten arvostamia sosiaalis-taloudellisia resursseja, on muita miehiä enemmän mahdollisuuksia valita naisten joukosta itselleen optimaalisin: Siksi on todennäköistä, että tällaisen miehen tyttöystäväkin ja vaimo on ns. "kauneimmasta" ja "haluttavimmasta" päästä ja usein tällaisella vanhemmalla miehellä tyttöystävä ja vaimo on reippasti miestä nuorempi, lähes sakkolihaa suorastaan. Tutkimusten mukaan miehillä on taipumusta pariutua iän karttuessa aina nuorempien ja nuorempien kanssa ja naisella yleensä taipumuksensa pariutua itseä hieman varakkaamman tai (tapauksesta riippuen) itseä huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Donald Trumpilla ja Hjallis Harkimolla on enemmän mahdollisuuksia saada itselleen alle parikymppinen kaunis ja seksikäs nainen kuin heidän haukkujillaan ikinä olisi, koska heillä on enemmän naisten arvostamia ominaisuuksia ja varallisuutta. Se, että joitain naisia (eikä musliminaisia) nämä miehet eivät lainkaan viehätä, ei kumoa asian paikkaansapitävyttä: Yksittäiset tai taustasta johtuvat mieltymykset eivät aina kohtaa "yleisiä" muiden naisten länsimaisia mieltymyksiä.

Miehillä, joilla on varaa valita, on myös taipumuksena kohdella naisia huonosti, myös vaimoaan ja muiden miesten silmissä unelmien naiselta näyttävää tyttökaveriaan. Tämä saattaa johtua siitä, että mies, jolla on paljon naisten miehessä puoleensavetäväksi kokemiaan ominaisuuksia, todennäköisesti myös aina kerää ympärilleen yhä vain nuorempien ja kauniimpien naisten seuraa, menettää lopulta kiinnostuksensa sen hetkiseen partneriinsa.

Myöskin mies, jolla ei ole juurikaan naisten arvostamia ominaisuuksia eikä nauti naisten osoittamaa kiinnostusta, voi myöskin kohdella naista huonosti. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että ei mies on ottanut sitä, mitä on saanut kaikista kiintymyksen ja rakkauden tunteista niistämällä ja lopulta turhautuminen purkautuu riitelynä, haluttomuutena ja muiden naisten katselemisella.

Islam tuli yhteiskuntaan, missä miehillä oli paljon valtaa erityisesti naisten elättämisen suhteen. Kun miehillä on näinkin vahva neuvottelusuhde ja valtaa valita (ja saada) haluamansa. Monijumalaisissa yhteiskunnissa miehillä on myös taipumuksena kerätä itselleen mahdollisimman suuri pariteltavien naisten joukko. Koska Islamissa ei tällaista ole -ja on lisäksi kehotus yksiavioisuuteen ja kohtelemaan naisia hyvin- ei voi edes väittää Islamin olevan "miesten haluihin ja niihin sopiva, luotu uskonto", sillä mikäli miehet tänäänkin saisivat päättää, miehet nimenomaan tavoittelisivat ja ehkä tilaisuuden tullen jopa pakottaisivat ympärilleen mahdollisimman paljon naisia. Kehotus avioliittoon ja elättämiseen ei täten myöskään ole miehistä perua, koska miehet yleensä tutkimusten mukaan avioituvat vähemmän, mitä enemmän heillä on tilaisuuksia paritella avioliiton ulkopuolella, eikä miehillä yleensä ole halukkuutta juurikaan kustantaa seksin saamiseksi (eli elättää ja maksaa esim. ravintolalaskuja). Täten Islam kokonaisvaltaisesti ei mitenkään voi olla naisiin kohdistuvaa alistamista eikä sortoa.

Alistamiseksi saatetaan katsoa nimenomaan tämä musliminaisen "riippuvuus" miehen elatuksesta ja muusta, vaikka Islamin mukaan naisella saa olla omaa varallisuutta, mikä voi olla jopa miehen varallisuutta suurempi. Toisaalta "alistamiseksi" ei nimetä useinkaan tätä "miehen maksamisvelvollisuutta" -siksikin, että usein länsimaalaisetkin kokevat miehellä olevan naisen suhteen maksamisvelvollisuuden- vaan syytökset alistamisesta keskittyy pikemminkin vaatetukseen ja naisen seksuaalisuuteen.

"Alistamisesta" Islamin syyttäminen voi johtua länsimaiden rakenteesta, missä tarkoituksellisesti on pyritty vähentämään naisten taloudellista riippuvuutta miehen elatusvelvollisuudesta, vaikka treffikulttuuriin ja seksuaalisuuteen onkin jäänyt kiinteästi intuitiivinen tunne miehen elatus-ja kukkaronlevittämisvelvollisuudesta ja naisten kokiessa varakkaat elatukseen ja tuhlailuun kykenevät miehet erityisen puoleensavetäviksi. Samaten miehestä riippuvaisuutta on tarkoituksellisesti pyritty vähentämään myös avioliittojen osalta, missä tavoitteena on luoda yhteiskunta jossa naisilla ei olisi taloudellis-kulttuurista painetta avioitua. Samaten avioerojen tapauksessa nainen voi luottaa siihen, että hän saa erossa asunnon, lapset ja yhteiskunnan tuen, mikä osaltaan lisää avioeroja ja niiden helppoutta. Ruotsalainen elokuvaohjaaja Ingmar Bergman havaitsi, että hän kuusiosainen televisiosarjansa Kohtauksia eräästä avioliitosta aiheutti erityisen paljon avioeroja aina sellaisilla alueilla, missä sitä esitettiin vuosien 1974 aikana. Sarjassa Ruotsin tunnetuimpia näyttelijöitä Erland Josephson ja eritoten ruotsalaisissa elokuvissa uransa tehnyt norjalainen Liv Ullman esittävät avioparia, missä naisen tahto on nietzscheläisesti miehen tahto, miehen lopulta kolmannessa jaksossa mies paljastaa rakastuneensa itseään nuorempaan naiseen ja tahtovansa avioeron ja lähtevänsä heti.

Nykyisin tätä metodia käytetään erityisesti Bollywoodin elokuvissa sekä egyptiläis-turkkilais-syyrialaisissa, suurta kansansuosiota arabimaissa nauttivissa saippuasarjoissa. Intialaisissa ja arabikomedioissa uskonnollisuutta halvennetaan, naisten -mielenkiintoisesti erittäin "länsimaisia"- oikeuksia korostetaan ja perhe esitetään tyttöjen vankilana.

Erityisesti skandinaavinen, "feministinen" yhteiskuntarakenne on epätasa-arvoinen, mutta toisaalta näissä maissa elävien musliminaisten kannalta ideaali, että muslimit tuntuvat avioituvan varsin huonosti, niin yhteiskunnan tarjoama tuki ja "helppous" on etenkin musliminaisen kannalta hyviä ettei kummankaan tarvitse ns. olla avioliitossa huonoksi ja/tai sopimattomaksi osoittautuvan tai sellaista jo avioituessa olleen miehen kanssa.

Länsimaalaisten tutkimusten mukaan yhteiskunnan miehen ja naisen perusyksikkö on muodoltaan sellainen, että mies elättää ja nainen hoitaa kodin. On myös ainakin shaafi'läisillä näkemys, jonka mukaan mies hoitaa elatuksen lisäksi myöskin kodin ja lapset. Mutta jos katsotaan tätä länsimaista kontekstia, niin edelleen nainen jollain biologis-sosiaalisella tavalla kokee miehen olevan ns. kustannusvelvollinen, vaikka etenkin skandinaavinen yhteiskunta on ideologis-feministisenä tavoitteenaan pyrkinyt kehittämään yhteiskunnassa naisen olemaan mahdollisimman vähän miehen elatusvelvollisuudesta riippuvainen. Ei ole sattumaa, että feminismissä on havaittu tämän "valtasuhteen" tuovan miehelle valta-asemaa nais(t)en suhteen, mikä olisi täten jarruna feminismin väittämälle vaatimukselle "sukupuolten tasa-arvosta". Yhteiskuntia on jopa kehitelty sellaiseksi, että nainen voi olla intuitiivisestikin varma siitä, että yhteiskunta on kaikissa asioissa hänen puolellaan, niin asunnon-, työ-kuin opiskelupaikan hankinnassa ja jopa siinäkin, että avioerotilanteessa nainen voi luottaa siihen, että hän saa eron yhteydessä pitää niin asunnon, lapset kuin yhteiskunnan rahallisen tuenkin. Asunnonvuokrausta tarjoavatkin useasti toivovat "nuorta opiskelijatyttöstä" kun taas yksinäisen miehen on vaikea erotilanteessa ja muutenkin saada itselleen minkäänlaista asuntoa. Tämä näkyy erityisesti juuri eronneiden muslimimiesten kohdallakin, kun he joutuvat asumaan kaverinsa nurkissa tai muuttamaan lainaksi annettujen asuntojen välillä. Tavallaan tämä on hyvä, koska voisi sinällään sanoa, että on parempi että musliminaisella on arvoa sen verran, ettei hänen tarvitse tavallaan olla riippuvainen todennäköisesti toinen toistaan huonommista miehistä, mutta yhteiskunnallisena epäkohtana tätä naisten etusijalle asettamista täytyy pitää.

Islam tuli yhteiskuntaan, jossa periaatteessa nainen oli riippuvainen miehen tarjoamasta elatuksesta ja ylläpidosta. Länsimaisessa feminismissä tämä jo sinällään nähdään naista alentavana ja alistavana, koska se mahdollistaa tältä feministissosiaalistetulta kantilta katsoen sekä naisen riippuvaisuutta mieheen nähden kuin myös avaten sukupuolisen suhteen miehen kanssa, joka ehkä elättää mutta siihen sitten naisen saamat "hyödyt" sitten loppuvatkin. Eli on helppo nähdä, että ns. harjoittava muslimimies on ruma, epäsiisti ja paskalta haiseva, talebaniksi pukeutuva osamapartainen mies.

Tämä on toinen syy, miksi Islam ehkä sinänsä jo nähdään naista alistavana uskontona.

On totta, että länsimaiden syytös islamista naista alistavana uskontona johtuu länsimaalaisten arvoista ja käytännöistä itsestään, missä kaikki ei-länsimaalaisen kulttuurin on pakko nähdä sekä väkivaltaisena että naista sortavana järjestelmänä. Osaltaan tämä on sitä, että länsimaisuus ei häilkäilemättömästä ihmisoikeus-ja demokratiapullisteluistaan huolimatta suvaitse rinnalleen mitään muuta järjestelmää kuin itsensä. Ja on turhaa uskotella, että länsimaisuus sinällään tuottaisi sen jäsenille kovin ihmisoikeudellisia ja suvaitsevaisia tuntemuksia, joten sille ei tule kysymykseenkään, että jokin muu kulttuuri, uskomus ja järjestelmä tai ideologia voisi olla sen kanssa yhtä hyvä tai vielä parempi, koska se horjuttaisi länsimaisuuden statusta itseään, johtaen sen kyseenalaistamiseen ja sehän ei sille mitenkään sovi, koska länsimaisuus on homogeeninen, monomaniaan ja siihen kuulumattomiksi katsottujen yhteisöjen väkivaltaiseen alistamiseen ja hävittämiseen perustuvaa inkvisitiota.

Se, että Allah sanoo, että niin miehen kuin naiset tulee laskea katseensa ja varjeltava siveyttään ja uskovien vaimojen tulee peittää sulonsa, katsottaisiin jo sinällään etenkin "pelkästään" naista "alistavaksi", mihin on myöskin tieteellinen selitys.

Pelkästään biologisesti katsottuna miehen seksuaalisuus pyrkii etsimään mahdollisimaan monta naista, joiden kanssa pariutua ja/tai paritella, kun taas nainen pyrkii pikemminkin keräämään kiinnostuneita miehiä voidakseen valita näitä pariutumiseen kaikista optimaalisimman. Länsimaalaisuudessa tämä on johtanut siihen, että koska naisen seksuaalisen haluttavuuden kukoistuskausi on suhteellisen ja verrattain lyhyt, niin tästä huolimatta naiset ovat ryhtyneet pitkittämään ns. vakiintumistaan (jos uskotaan ihmisten yleisesti pyrkivän sitoutumiseen ja avioitumiseen), kunnes seksuaalinen kukoistuskausi on ohi ja markkina-arvo laskee iän karttuessa ja sen tuodessa muitakin alentavia tekijöitä, kuten ryppyjä ja lihomista.

Miehellä taasen seksuaalinen uskottomuus ja ns. pettäminen voi johtua kahdesta asiasta: Siitä, että tällaisella miehellä on paljon kysyntää myöskin parisuhteen ja avioliiton ulkopuolella ja miehellä ei juurikaan ole uskonnollisia eikä moraalisia esteitä eikä tunnontuskia olla jättää tällaista tilaisuutta käyttämättä. MIten paljon Islamin "hyveellisyyttä" mainostavat muslimimiehet käyttävät tällaisia tilaisuuksia hyväkseen?

Toisekseen se voi johtua etenkin länsimaisille miehille tyypillisestä kuvitelmasta, että heillä olisi seksuaalista vetovoimaa, vaikka sitä ei olisi lainkaan miehellä ollen vain vähän tai ei ollenkaan naisten miehessä arvostamia ominaisuuksia. Tästä voi johtua, että länsimaiset naiset toteavat ns. kantaväestöön kuuluvan valkoisen miehen ahdistelevan seksuaalisesti maahanmuuttajamiehiä enemmän tai samalla tavalla kuin maahanmuuttajamiehet. Länsimainen mies todennäköisesti kuvittelee, että hänellä on seksuaalista valtaa (vaikka todellisuus puhuisi toisin) ja naisten seksuaalisuuden olevan samanlaista "sitoutumattomuushakuista" kuin mies tuntee seksuaalisuutensa olevan. Tämän hetken poliittisessa ilmapiirissä, missä turvapaikanhakijamiesten seksuaaliseen "ahdisteluun" kiinnitetään kantaväestön miehen "ahdistelua" enemmän huomiota (kuin lottovoittona seksuaalisesti ahdisteleville länsimaalaismiehille), pariutumisasiantuntijat ovat omassa arviossaan johtuen siitä, että heidän on pyrittävä saamaan asialleen yleisöä ns. maahanmuuttokriittisistä miehistä (missä maahanmuuttokritiikissä merkittävää osaa näyttelee juuri ulkomaalaisten miesten suuri pariutumisprosentti kantaväestöön kuuluvien naisten naisten ja länsimaalaismiestä aggressiivisimmat aloitteet), niin asiantuntijat toteavatkin kantaväestön miesten seksuaalisen ahdistelun olevankin naisten mielestä ei-toivottuja aloitteita, sillä mies ei voi saada seksiä naisilta ilman aloitteita ja miten aina kannattaa yrittää "iskeä" naisia. Pariutumista tutkineet tahot -mikäli ovat ottaneet kantaa itämaalaisten miesten seksuaaliseen käytökseen länsimaissa- kyllä myöntävät, että seksuaalisen ahdistelun sijasta tulisi pikemminkin puhua naisiin kohdistuvasta kiivaan yritteliäisyyden -eli "seksivonkaamisen"- kulttuurista, missä miesten on tavallaan biologis-sosiaalinen pakko tehdä seksuaalisia tai peiteltyjä aloitteita naisille seksiä tai parisuhteen saamiseksi, riippumatta siitä miten toivottuina naiset nämä aloitteet ja "aloitteet" kokevat. Aiheesta on lukuisia härskeiltä ja naisia halventavilta kuulostavia oppaita miehille, ns. "pelimiesoppaita". Sivuutetaan se, että joidenkin mukaan naiset saattaisivat jopa toivoa seksuaalisesti aggressiivisia aloitteita ulkomaalaisilta miehiltä -mikä ääritulkinnassaan on jopa johtanut siihen, että jotkut äärirajakit jopa väittävät, että naiset ikäänkuin "toivoisivat" joutuvansa "viidakon gorillan" raiskaamaksi; Tämä on nykyisessä ilmastossa vähemmän suosittu näkemys, koska rajakit pyrkivät saamaan tukea asialleen nimenomaan yrittäen esiintyä länsinaisen "suojelijoina" -vaikka toivovatkin nimittämilleen suvakkinaisille joukkoraiskausta. Ilmiö länsinaisen "oikeuksien" ja "vapauksien" ylistämisestä maahanmuuttajien kulttuureihin ja uskontoihin verrattuna ei ole yksistään Rajat kiinni-ja rasistiväelle tyypillistä, vaan myös näitä tahoja vastustaville miehille. Kyse on siitä, että feminismi on kuitenkin vaikuttanut niin paljon asenne-ja mielipideilmapiiriin ja voimakas vuosikymmeniä kestänyt sosiaalistaminen alkaen jo lapsuudesta ja koulumaailmasta, että miehet ovat kaikilla tahoilla sisäistäneet, että naisen "oikeuksien" ja "vapauden" sekä "sukupuolisen koskemattomuuden ja valinnanvapauden" ylistäminen ja puolustaminen parantaisivat heidän asemiaan naisten silmissä. Miehet itse asiassa kuvittelevat, että naisen "oikeuden liikkua häirintävapaasti kaduilla" tai feminismin ylistäminen parantaisivat heidän arvostustaan ja seksinsaantimahdollisuuksiaan naisten silmissä. Mikäli seuraa, millaiset suomalaismiehet somessa taputtelevat feministejä selkään, niin suurin osa ellei kaikki näistä miehistä näyttävät siltä, että feminismistä ja naisen tasa-arvoisuuteen uskovat ja toitottavat miehet eivät juurikaan näytä omaavan naisten yleensä arvostamia ominaisuuksia. Siten feminismin ja naisten tasa-arvon seksuaalitavoitteinen ylistäminen on suurimmalle osalle miehistä täysin turhaa. Näin siksi, että miesten on oikeastaan turha uskotella, etteivät he yrittäisi saada kaikilta naisilta seksiä tai enintään parisuhdetta. Tällaisessa yhteiskunnassa on turha edes yrittää väittää toista, etenkin kun miehen arvo mitataan erityisen paljon hänen seksikumppaneidensa määrässä, joten mitään "platonisuutta" on turha inttää. Miehet voivat toki uskotella itselleen ja muille uskoen itsekin, että kyse olisi pelkästä platonisuudesta. Mutta tiede todistaa toisin.

Joten Qur'aanin kehoitus miehen ja naisen katseen laskemisesta on täten vastoin kuin mitä ihmisen biologia pakottaisi. Täten myöskin Allahin Sanat kumoaisivat pariutumistieteen keskeisen tekijän siltä osalta, että naisen seksuaalisuus ei olisi visuaalista, vaan keskittyen enemmän henkisiin ominaisuuksiin, jotka sosiaalisina taitoina tai vaikka vaurautena ilmenevät miehen ulkonäöstä riippumatta. Mutta Qur'aanin mukaan olisi toisin, vaikka Qur'aan toisaalla edellyttää naisen tietynasteista riippuvuutta (oman varallisuuden tasosta huolimatta) miehen elatuksesta, vaikka nainen ansaitsisi tai omistaisi miestään enemmän. Toisaalta Qur'aan osoittaisi kehotuksilla molempien sukupuolten katseen laskemisesta ja molempien sukupuolten siveyden varjelemisesta niin miehen kuin naisenkin seksuaalisuuden olevan samanlaisia, kuin mitä tiede ja biologit yrittävät osoittaa. Miehen ja naisen välistä ei-eroavuutta toisinaan on suosittua esittää, etenkin siinä valossa missä uskotaan ihmisen "sukupuolettomuuteen" ja tämän vaikuttamaan uskomukseen ihmisten olevan "ensisijassa ihmisiä ja vasta sitten miehiä ja naisia". Toisaalta näissä ei juurikaan eritellä tätä "samankaltaisuutta" seksuaalisen käyttäytymisen suhteen.

Täten Islam tavallaan tukahduttaisi mieheltä ja naiselta sen, mikä molemmille olisi luontaista ja voimakkaasti pakottavaa eli kiihkeän toisen sukupuolen etsimisen, mikä länsimaissa kaikilla ihmisillä uskonnosta ja kulttuurista erityisesti voimistuu, johtuen seksuaalisten ärsykkeiden vapaudesta, sukupuolisten ja ei-aviollisten suhteiden laillisuudesta ja niitä rajoittavien voimien (kuten yhteisöjen ja uskonnollisten tahojen) voimattomuudesta puuttua niihin moraalista paheksuntaa ja siveysvaatimuksia lukuunottamatta. Kuten huomaat, en väittänyt sukupuolten sekoittumisesta aiheutuvan seksi-intoilun johtuvan suositusta termistä seksuaalinen vapautuminen, koska oikeastaan sitä ei ole sillä tavalla, että miehet eivätkä aina naisetkaan saisivat seksiä sitä halutessaan.
Tällä tavalla ei voi väittää Islamin väittää olevan "luonnollinen" uskonto. Toisaalta ei ole olemassa sivilisaatiota, joka toimisi yhdenmukaisesti ihmisen oletetun "luonnollisuuden" kanssa, koska sivilisaatio pyrkii nimenomaan toimimaan päinvastoin kuin miten luonnon havaitaan toimivan. Toisaalta ei voida mitenkään ihmisten omin mittarein todistaa, että vapaa seksuaalisuus tai sen tiukasti kieltävä avioliittokeskeisyys olisivat molemmat selvästi tai vääriä huolimatta näitä tukevista tai kumoavista todisteista. Islam toimii sen mukaan, mikä on ihmisille yleistä: Eiväthän kaikki miehet suostu zinaankaan tai tee syntiä salassa -nykyään syntiä tehdään näkyvästi jo heti, kun moskeijan ovesta päästään ulos.

Islamin synniksi määrittämien asioiden harrastaminen on sitä helpompaa, mitä vähemmän niistä on rangaistusta tai yhteisöllistä painetta. Kun zinasta ei ole länsimaissa rangaistusta, niin huolimatta siitä että Islamissa siitä on tilanteesta riippuen ankara rangaistus ja rankaisemattomasta zinasta on rangaistus myöskin tuonpuoleisessa (ellei sitä ole vilpittömästi katunut ja vannonut Allahille olla tekemättä sitä enää), niin sen tekeminen on silti helppoa -eikä länsimaiden muslimiyhteisöllä näytä olevan juurikaan kovin paheksuvaa kantaakaan tähän, vaikka on takuuvarmaa että muslimimies ja länsimainen ei-musliminainen varmasti tekevät zinaa. Shaytaani on kolmantena eikä mies jätä helppoa tilaisuutta käyttämättä, miksi muutoinkaan julkisilla paikoilla olisi niin suunnaton määrä muslimimiehiä. Sinänsä on kyllä totta, että kenenkään aikomuksia ei voi nähdä, eikä tuntea eikä Islamissa tunneta kristinuskon sananpartta helvetin ollessa "kivetty hyvillä aikomuksilla", koska aikomukset ratkaisevat, mutta toisaalta on sataprosenttisesti kiistatonta, että Sellon, Itiksen ja Kampin kaltaiset paikat ovat muslimeille haram, koska siellä oleskelulla voi tehdä jo monia zinaa pienempiä, mutta silti suuria syntejä.

Tämän biologisen "faktan" miehen ja naisen seksuaalisesta kevytmielisyydestä käy Islamin kanssa ristiin toisaalta Islamissa sukupuolisia haluja tulisi tyydyttää ainoastaan avioliitossa sen oikean, rakkauden ja sitoutumisen tunteita herättävän kumppanin kanssa tai miehen osalta myöskin orjattarien kanssa, joten kyse on pikemminkin erilaisesta elämisen tavasta kuin länsimaissa yleisesti oletetaan olevan, joten tältä osin ei voi väittää Islamin olevan naista alistava uskonto, sillä onhan avioituminen, sitoutuminen ja rakkaus myöskin ei-islamilaisten yhteiskuntien ihanteita.


Tor Hei 07, 2016 2:56 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Abdullah RintalaLiittynyt: 05 Kes 2010
Viestejä: 479

Lähetä Vastaa lainaamalla viestiä


Musliminaisen huivin ja peittävän pukeutumisen ajatellaan usein olevan avioliittoa näkyvämpi musliminaisen ja -tytön alistamisen symboli -ja toisaalta tähän vaatekappaleeseen myöskin muslimiyhteisö niin länsimaissa kuin muslimimaailmassakin kohdentaa paljon vaivaa, resursseja, toimeliaisuutta ja kulttuurisen ominaisuuden lisäksi myöskin lainsäädännöllä ja jopa pakkokeinolailla, kuten Iranissa, Saudi-Arabiassa ja ISIS:in ja muiden Jihad-ryhmien hallitsemilla alueilla.

Huivi myös siitä huolimatta, että sen ajatellaan symboloivan ja jopa olevan naisen alistamista, sen näkeminen ärsyttää -etenkin kääfir-miehiä ja vanhempia naisia- varsin suunnattomasti.

Musliminaisen huivittomuuteen muslimiyhteisöt kaikkialla maailmassa kiinnittävät erityisen paljon huomiota ja olosuhteista riippuen huivittomuudesta tulee muslimitytön tai -naisen stigma, minkä perusteella hänen uskonnollisuuttaa määritellään. Ikäänkuin ei voitaisi todistaa, että täysin peittävästi pukeutunut nainen ei olisi sen synnittömämpi , tuhoaisi muiden muslimien elämää ja perheitä tai olisi muuten huivitonta sisartaan epäislamilaisempi". Usein voikin käydä niin, että yhden Shari'ah'n aspektin noudattiminen tiukasti jättää kapasiteettia toimia tuhoisasti toisaalla, uskoen vielä seuraavansa näin salafien teitä!

Tämä "peitetyn musliminaisen vähempi hurskaus modernimmin pukeutuneen sisaren hurskauteen"
verrattuna on erityisen suosittu argumentti ei niinkään sen mahdollisen totuudellisuuden vuoksi, vaan siksi että meidän suhtautuminen uskontoon on nykyisin pikemmin sellaista, että muiden kuin itsensä odotetaan noudattavan sitä itseä tiukemmin. Uskonnosta on tullut muiden muslimien lyömäase, jolla päälliköidään muita muslimeita, etenkin naisia ja naisen pukeutumista, vaikka itsellä islamilaisuus ja

Islamin seuraaminen näyttäisi olevan varsin olematonta.
Tästä samasta syystä on erityisen suosittuja sosiaalisen median aforismit ja sloganit, joita on helppo käyttää muiden lyömiseen, mutta koskaan ei sellaisia jotka kääntäisivät huomion muiden virheistä omaan itseen. Tässäkin on eroja: Vaikka "Hämäläisen Sanomat" noudattavatkin tätä periaattetta kiinnittää huomio muiden virheistä omiin virheisiin, niin käytännössä sen retoriikka on pikemminkin sellaista, että se antaa rutkasti lyömäaseita suufeille lyödä niillä "wahhabeita" ja "harampoliiseja" (joita kritisoivat ne, jotka seuraavat halujaan) -ja tällainen kehitys on erittäin vaarallista.
Ilmiö on tuttu myös ei-muslimeilta, kuten tatuoinneista ja motoista ja t-paidan lauseista, joissa lukee "vain Jumala voi tuomita minut". Tämä toisaalta osoittaa, että ei-muslimien fitrassa on ymmärrys, että kaikkien tekojen, olemusten ja käytösten takana on aikomus, mutta lähinnä tarkoitus on osoittaa jonkinlaista uskonnon ja transendentaalisen jumalolennon välistä eroa, missä uskonnot olisivat ihmisten keksimää "vallankäyttöä" ja todellinen uskonto jossain aikomusten ja universaalin Sri Baba HubbaBubba-monismin välissä.

Miksi musliminaisen huivi ja peittävä pukeutuminen vihastuttaa niin paljon ja miksi sitä myöskin toisaalta niin paljon vaaditaan?

On sovellettava pariutumisen tutkimuksia siltä osin, pariutumistutkijat ovat kyllä huomanneet, että esim. usein valkoisia miehiä suututtaa havaita valkoisia naisia ulkomaalaisen miehen kanssa, ulkomaalaisia miehiä suututtaa nähdä naisensa valkoisen miehen kanssa ja valkoisia naisia suututtaa nähdä valkoinen ulkomaalaisen naisen kanssa. Tähän on esitetty syyksi pariutumismarkkinoiden matematiikkaa siten, että ulkomaalaisen miehen kanssa pariutuva kantaväestöön kuuluva nainen kiristää kilpailua jäljellä olevista naisista, jotka kykenevät alan termein nostamaan hintaansa (eli miehelle asetettuja moninaisia korkeita sosioekonomisia kriteereitä vastikkeeksi naisen rakkaudesta ja seksuaalisuudesta) ja jokainen ulkomaalaisen kanssa pariutuva nainen jättää aina miehen jossakin naisettomaksi. On tosiasia, että tätä seikkaa harva mies tiedostaa ja harvoin se edes suuttumisen syy (ellei sitten ole tutustunut näihin teorioihin) ja todennäköisempää ja miehille tavallisempaa on minkä tutkijat ovat todenneet, että ulkomaalainen mies kaikkine sellaisine (ulkoisine) ominaisuuksineen edustaa sellaista, mitä suomalainen mies harvoin on: Länsimaalainen mies ei ole eksoottisen tumma eikä komea, hän ei pukeudu samalla tavalla (ja jos pukeutuu, "valkoisen neekerin" mielikuva on väistämätön) eivätkä hänen seksuaaliset aloitteensa ole samalla tavalla kovakaliiberista draivia. Ulkomaalaisen miehen luonteen "paremmuus" sivuutetaan tässä, koska useimmilla naisilla näyttää olevan kova hinku pysytellä suhteessa miehen kanssa, jolta nainen ei alkuvaiheen jälkeen saakaan toivomaansa.

Jotkut ovat puhuneet myöskin ulkomaalaisten miesten suomalaiseen naiseen kohdistamasta "omaisuusrikoksesta", millä tarkoitetaan ulkomaalaisten miesten kantaväestöön kuuluvan naisen raiskaamista, vaikka suomalaisissa miehissä on paljon naisten "ahdistelijoita" ja täten ulkomaalaisen tekemänä sama ahdistelu muuttuu "omaisuusrikokseksi".
Sitten asian ytimeen, miksi huivia niin paljon vastustetaan väittämällä sitä naisen "alistamiseksi" ja miksi sitä monessa tapauksessa niin paljon vaaditaan.

Nähdessään naisen huivittomana, miehen hänestä on vaikea päätellä juurikaan mitään. Nähdessään musliminaisen huivittomana ja ei-muslimimaisesti pukeutuneena, miehen on vaikea päätellä, minkä maalainen hän on, minkä uskonnon (vaikka huivittoman kohdalla tällaista tuskin edes mietitään). Huiviton nainen ja hänen muutenkin ei-islamilainen pukeutumisensa osoittaa kuitenkin miehille, että tuo nainen kuuluu meihin. Koska tällaisen naisen kansallisuutta ja uskontoa ei voi ulkonäöstä päätellä, suurin osa musliminaisistakin ilman Islamilaisia tunnusmerkkejä voi näyttää minkämaalaiselta tahansa. Tahtoi nainen sitä tai ei, huivittomuus ja ei-islamilainen pukeutuminen kuitenkin kertovat miehille naisesta jotain, hänen saatavuutensa. Länsimaalaisesti pukeutuneesta naisesta on helppo tehdä päätelmiä, että todennäköisesti hän myös saattaisi olla kiinnostunut länsimaalaisesta miehestä, joka kuvittelee itsellään olevan enemmän "statusta" kuin naisen maanmiehillä, uskoen olevansa naisen maanmiehiä parempi mies ja olevan täten saatavilla. On miehiä, joita ulkomainen nainen ei lainkaan kiinnosta, mikä voi johtua preferensseistäkin, mutta toisaalta myöskin siitä, että länsimainen nainen on kaikista halutuin muiden signaalien (kuten laihuuden ja vaaleuden tuoman "terveys"-ja statusmielikuvien) ohella sekä siitä, että valkoisen miehen suhteita ulkomaalaiseen naiseen yhteiskunta varsin reippaasti halveksuu ja häpäisee, syyttäen naista "kotiorjaksi" ja miestä "naista saamattomaksi aasialaisnaisten alistajaksi". Tämä on seurausta siitä suuttumuksesta, mitä länsimaalainen nainen tuntee havaitessaan omaan väestöönsä kuuluvalla miehellä ulkopuolelta tulevaa tarjontaa, sillä molempien sukupuolten tapauksessa ulkopuolelta tuleva tarjonta vähentää kiinnostusta toiseen samanmaalaiseen sukupuoleen.

Joillakin ostareilla ja huoltoasemilla päivystävillä järjestyksenvalvojilla näyttää myöskin olevan kuvitelma, että järjestyksenvalvojan univormu ja mielikuvat "komentavasta" auktoriteetista vetäisivät naisia erityisesti puoleensa. Eniten tätä havaitsee esim. S-Marketeissa, joissa on automaattikassat (kuten Itiksessä), jossa järjestyksenvalvojan näkee aina "juttelemassa" yksipuolisesti automaattikassaa valvovan naisen kanssa . Kun kassalla on mies tai vanhempi nainen, järjestyksenvalvoja on yllätys, yllätys muissa tehtävissä.

Täten jokainen ulkopuolista tarjontaa suosivalta näyttävä nainen herättää suuttumusta, usein rasisteilla. Samat rasistit väittävät puolustavansa naisten oikeuksia "maahantunkeutujilta", joiden "kulttuurissa naisella ei ole mitään arvoa" naisen joutuessa "uskonnon ja yhteisön kunniallisuuden ja siitä johtuvan väkivallan uhriksi jne." Rasisteilla on hänen muslimikulttuurista ylläpitämällään stereotypialla on mielenkiintoinen yhtäläisyysero: Myöskin länsimaalainen nainen, joka avoimesti julistaa vastustavansa miesvaltaista maahanmuuttoa tai inhoavansa ulkomaalaisia miehiä, saa osakseen valtavasti huomionosoituksia rasisteilta miehiltä. Täten myöskin länsimaalainen nainen muuttuu länsimaalaisen yhteisön "kunnian" kantajaksi, joka etupäässä on miehen kunniaa. Rasistin kyseenalaista kunniaa on loukattu, kun "hänen naisensa" juhlivat hänestä piittaamatta ulkomaalaisten miesten kanssa ja ulkomaalaisen miehen ilkkuessa länsimaalaisten naisten kevytkenkäisyyttä ja miesten "kyvyttömyyttä" suojella naisiaan, verrattuna siihen miten ulkomaalainen mies suhtautuisi "omien naistensa" pariutumiseen valkoisen länsimaalaisen (tai minkä tahansa muunmaalaisten) miehen kanssa. Länsimaiset naiset, jotka tätä "kunniaa" eivät kanna, heitä luvattujen naisten "oikeuksien" vastaisesti mustamaalataan eri termein ja toisinaan toivotaan heidän joutuvan arvovalintojensa seurauksena maahanmuuttajien joukkoraiskaamaksi. Nämä halla-aholaisten ja muiden rasistien raiskausfantasiat osoittavat, että valkoisen miehen "kunniaa" häpäisevää naista kohtaan toivottaisiin olevan jonkinlaista rankaisuvaltaa kuten muslimikulttuureissa väitetään olevan, eikä sitä ole johtuen lainsäädännöllisistä ja muista syistä. Kriisiyhteiskunnassa, missä lainsäädännön valvonta murenee, todennäköisesti odinit ja rajakit kostavat palauttaen "kunniansa" raiskaamalla ja tappamalla "neekeriyteen vihkiytyneet" naiset.

Huivipäinen ja/tai peitetty musliminainen osoittaa, että hän kuuluu jollekin muulle. Täten hän on länsimaalaiselle miehelle ei saatavissa. Täten sekin on kolaus länsimiehen markkina-arvolle ja ehkä "kunnialle", kun musliminaiset huivittomina tai ilman kuitenkin pariutuvat muslimimiehen kanssa. Musliminainen viestittää, että hän ei pelaa miehen kanssa samassa liigassa. Siksi tätä "kolausta" pyritään kiertämään väittämällä huivia alistavaksi, koska paritteluun useiden naisten kanssa taipuvainen länsimaalaismies ei koekaan saavansa "haluttavuudelleen" vastiketta.

Usein hämmästellään, miksi ulkomaalaisia koskevista raiskauksista puhuttaessa suomalaisnaiset kääntävät keskustelun suomalaismiesten seksuaaliseen ahdisteluun. Suomalaismiehet yrittävät täten kumota väittämällä, ettei suomalainen mies ahdistelisi naisia seksuaalisesti lainkaan. Todennäköisesti tämä väitetty ahdistelu johtuu siitä, että "ahdistelijan" tekemät aloitteet, kommentit, lähentely ja muu eivät ole naisen kokemana toivottavia. Toisaalta ahdistelu tapahtuu usein julkisessa ympäristössä, missä naiseen kohdistuvia "hyvää tarkoittavia" tai naisen seksuaalisuutta irvivää kommentointia on kuulemassa usein muitakin ihmisiä. Pariutumisen asiantuntijat "ohittavat" tämän määrittämättä tällaista kantaväestön miesten käytöstä ahdisteluksi: He toteavat sen olevan "naisiin kohdistuvaa suurempaa seksuaalista kysyntää" ja miten "ilman aloitteita ei voi saada seksiäkään", joten "aina kannattaa yrittää".

Se mihin olin vastaamassa, kantaväestön miesten suomalaisnaisiin kohdistama ahdistelu saattaa johtua siitä, että suomalaisilla miehillä on korkea käsitys omasta "haluttavuudestaan" naisten silmissä (vaikka toisinaan tekeytyisivätkin "ämmiksi" maristen, miten "kukaan ei huoli" ja "miten ruma olen"). Se on eittämättä seurausta siitä, että miehet kuvittelevat naisten seksuaalisuuden olevan miehen seksuaalisuuden kaltaista, kiinnittyen ainoastaan visuaalisen (naisten näkemisen ja kuvien) yhdistymiseen omaan haluun, ilman naisten miehissä arvostamia preferenssejä.

Tästä syystä naisen osoittaessa kuuluessa ja valitessa miehen pariutumismarkkinoiden ulkopuolelta suututtaa naisen sekä osoittaessa miesten enemmistön kannalta epäkiitollista valintaa osoittamalla, että kauniin ja haluttavan naisen kiinnostuksen kohteet kohdistuvatkin muualle kuin länsimaalaiseen mieheen. Musliminainen pukeutumisellaan osoittaa, että häntä ei tule lähestyä samoin kärpäspaperiperiaattein kuin huivittomia naisia voidaan ja musliminaisen pukeutuminen myöskin osoittaa musliminaisen sekä valitsevan että kuuluvan aivan muuhun viiteryhmään, kuin mitä valkoinen länsimaalaismies edustaa.

On totta, että samalla tavalla monet naiset kuvittelevat heidän olevan "haluttavia" ja käyttäytyvän sen mukaisesti naisten kuvitellessa olevansa miehille kuin Jumalan lahja. Tämä on johtanut siihen mikä on muutoinkin yleistä, että naiset koulupoikatermein "pihtaavat" seksuaalisuuttaan turhauttaen miehiä ja koska naisen ns. seksuaalinen ja haluttavuutensa "kukoistuskausi" on verrattain lyhyt, naisten pariutumisen pitkittäminen kostautuu iän myötä ja lopulta naisen "arvo" laskee -eli on pariuduttava "huonomman" miesaineksen kanssa kuin alunperin saattoi saada. Osin tästä syystä keski-ikää lähestyvä nainen tuntuu olevan "estottomampi puuma", kun ei ole mitään menetettävää. Tutkimusten mukaan nuoret naiset eivät tee aloitteita -mikä tuskastuttaa miehiä- ja näiden naisten haluttavuus saa miehet kyselemään, miksi naiset pukeutuvat seksikkäästi, jos eivät tahdo miehiltä seksiä. Tutkijoiden selitys tähän on se, että naiset eivät tee aloitteita, koska tekemällä aloitteen on todennäköistä miehen suostuvan tähän aloitteeseen ja naisen kannalta voikin käydä niin, että komealta ja fiksulta näyttävä mies paljastuukin varastomieheksi -tai hänellä on muutoin arvoa naisten silmissä laskevia rutiineja, kuten että asiointi Lidlissä ja Saiturin Pörssissä, työtön, on naista vähemmän koulutettu ja saa pienempää palkkaa.

Jossain Vauva-lehden keskustelupalstalla oli erään kolumnin mukaan eritelty syitä, miksi joku nainen oli jättänyt jonkun miehen ja useiden nössöyttä, saamattomuutta ja rehentelyä osoittavien syiden lisäksi joku oli dumpannut tapaamansa miehen, kun oli nähnyt miehen olevankin bussikuski.

Yksi syy varmasti, miksi Islam nähdään naista alistavaksi voi johtua juuri tästä, että muslimimiehet ovat köyhiä, kouluttamattomia ja kantavat postia, ajavat bussia tai siivoavat naurettavat vaatteet päällä Prismaa sen lisäksi että ovat parroissaan ja pukeutumisessaan rumia ja luotaantyöntäviä. Täten katsotaan, että nainen on avioitunut "itseisarvoaan" alempitasoisen miehen kanssa, ehkä jopa joutunut avioitumaan kulttuurisista ja perhesyistä ilman mahdollisuutta valita joutuen tyytymään mahdollisia omia preferenssejään huomattavasti kehnomman miehen kanssa.
Entä sitten se, miksi useissa yhteiskunnissa musliminaisen peittävä pukeutuminen on pakollista tai vähintään muslimiyhteisön voimakkaasti kehottamaa?

On helppo vedota ja piiloutua tässä "pakottamisessa" uskontoon, esittäen olevan hurskaampaa kuin onkaan tai väittäen kehottavansa noudattamaan Allahin määräyksiä.

On totta, että musliminaisen peittävä pukeutuminen on osittain opittua riippumatta yksilöstä ja hänen tilanteestaan. Koska muslimiyhteisö useasti jaksaa siitä muistuttaa, se muodostuu vahvaksi osaksi käsitystä musliminaisesta ja kehotukset ja "vaatimukset" siitä tulee automaattisesti muslimien suhteiden keskeinen osatekijä.

Mitä musliminaisen peittävä pukeutuminen viestittää muslimimiehille? On sivuutettava uskonnolliset seikat hyveellisyydestä, taqwasta ja haya'asta ja pohdittava mahdollisesti siltä kantilta, mitä musliminaisen "kunnolliseksi" tiedetty pukeutuminen ei sinällään viestitä mitään, mutta miten muslimimies kokee sen viestivän?

On todennäköistä, että "kunnollista" musliminaisen pukeutumista vaativa mies kokee, että peittävästi pukeutunut musliminainen kuuluu meihin, viestittäen siis että nainen kuuluu "hänen liigaansa" ja miehellä olevan mahdollisuuksia avioitua tämän kanssa, onhan hänen pukeutumisensa "uskonnollisempaa".

On totta, että toisaalta musliminaisen peittävää pukeutumista vaaditaan länsimaisen pukeutumisen välttämiseksi, mikä taasen saattaa viestittää Ummah'n ajautumista "turmioon" ja "epäislamilaisuuteen" ja "kuffarien matkimiseen". On varmasti totta koettuna tunteena, että länsimaisesti pukeutunut musliminainen viestittää kevytkenkäisyyttä ja uskonnon ottamista kevyesti tai sitten naisen kiinnostusta "aidan toiselle puolelle" miesten suhteen. Muslimimiesten kokemana nämä viestisivät Ummah'n harhautumista ja eksytystä "Oikealta Tieltä", sillä muslimiyhteisöt varmasti tietävät, että yhteisön naisten menettäminen johtaa koko yhteisön tuhoon.

Nämä ovat hypoteettisia ja ehkäpä jopa muslimien esittämiä tekosyitä, miksi musliminaisen tulee pukeutua peittävästi. Joten on siis pohdittava, mitkä ehkä ovat todellisia syitä vaaditulle musliminaisen siveelliselle pukeutumiselle. Täten ei käsitellä teologisia, QUr'aanista, hadiitheista ja Profeetan (S) vaimojen elämästä derivoituja syitä, koska muslimit voivat perustella uskonnolla ihan mitä tahansa, vaikka teksti sille olisikin olemassa.

On siis etsittävä todellisia syitä.

Syyt löytävät ehkä sitä kautta, miksi "huonosti" pukeutuvien musliminaisten näkyvää meikkiä, huivittomuutta ja myötäilevää ja "aviomiehen iloksi" tarkoitetut vaatteet herättävät niin paljon närää useissa muslimimiehissä.

On mahdollista, että muslimimiehellä uskonnollisuuden tasosta riippumatta on musliminaiseen ja -vaimoehdokkaaseen vastaavanlaisia preferenssejä, joissa pukeutumisen toivotaan heijastelevan miehen vaimossa toivomia ominaisuuksia, kuten siveyttä, luotettavuutta, sitoutumista ja uskollisuutta. Näitä naiseen liitettäviä ominaisuuksi länsimaat ovat halventaneet varsin tehokkaasti, kuvaten miehen misogynistiseksi tyranniaksi ja patriarkaalisen kulttuurin ylläpitämiseksi. Samaten sellaiset mieheen vetoavat ominaisuudet, kuten "viattomuus", "naisellinen herkkyys ja pehmeys" jne. on häpäisty eräänlaiseksi "raiskauskulttuuria ylläpitäväksi" naisen sukupuoliroolittamiseksi. Täten nämä naisen hyveiksi ja ominaisuuksiksi miellettävät ominaisuudet muuttuvat mielikuvissa "alistaviksi", missä naisen tulee olla "tietynlaisesti kliseenomaisen naisellinen patriarkaatille alisteinen".

"Huonosti" peittävä ja pukeutuva musliminainen ja -tyttö ehkä meikkeineen, värikkäine huiveineen ja myötäilevine vaatteineen saa muslimimiehessä ehkä vaikutelman, että tämä musliminainen ei -yhteisestä uskonnosta huolimatta- kuulu hänelle. Sama kokemus voi olla parrakkailla jihad-miehillä siellä jossain kuin myös uskonnollisilla poliiseilla tuolla jossain: Meikattu, nahkaa ja korollisia kenkiä näyttävä nainen viestittää etsivänsä ehkä "laatua" ja "modernia" muslimimiestä, sellaista jollaisia näkyy islamilaisten satelliittikanavien mainoksissa, joka pitää Nouman Ali Khanista, on opiskellut hyvin, toimii hyvässä ammatissa ja on kaikin puolin hyväkäytöksinen, nur ja suhtautuu Islamiin hyveellisen vakavasti. Sen sijaan "partaradikaali" aseineen ja taisteluhuutoineen ei tällaisia ominaisuuksia juurikaan viestitä. Vaikka kyse olisi peittävän pukeutumisen lainsäädännön valvomisesta, on kuitenkin mahdollista että "modernia muslimiutta" viestivä musliminainen kiusaannuttaa pitkäpartaista shalwaar qamiis-muslimia ja osoittaa täten hänen arvonsa alhaisuuden musliminaisten keskuudessa -joutuen tyytymään siihen, jonka mielestä miehen kuuluu näyttää sunnalta ja harvemmin sellainen nainen on miehen mielestä yhtä haluttava kuin kauneutensa näyttävät musliminaiset. Voi olla, että tällainen mies ei haluakaan sellaista naista, mutta näköaisti on aina näköaisti. On helppoa vedota vaatimukset peittävästä pukeutumisesta Uskonnon määräyksiin, mutta tämänpäivän muslimien toteuttaessa sitä, takana on pakko olla jotain henkilökohtaisempaa.

Täten "alistaminen" ei ole suoranaisesti Islamia, vaan käsitystä Islamista. Samalla tavalla kuin länsimaalaiset thugit ovat riitaisan erimielisiä, millaisia ja miten länsimaisuutta ja demokratiaa tulisi toteuttaa, miten paljon siihen tulisi kuulua esim. diktatorinen pakkovalta tai väkivallan käyttö.
Musliminaisten huivittomuutta muslimiyhteisössä tiede ei ole lainkaan tutkinut, mutta yleensä tutkimusten mukaan kauneutensa näyttävä nainen saa ympärilleen enemmän pariutumishalukkaita miehiä kuin "tylsästi" laittautunut ja pukeutunut nainen.

Toisaalta tätä ei ole olemassa näin kahtiajakoisesti muslimikulttuurissa, sillä peitetty, siveelliseltä näyttävä musliminainen on todennäköisesti muslimimiesten mielestä yhtä kiinnostava vaimoehdokas kuin toisella tavalla pukeutuvat musliminaisetkin. Mitään eroa tai valintapreferenssejä tuskin tehdään.
Täten joidenkin musliminaisten huoli siitä, että peittävä pukeminen saa heidät näyttämään mummolta tai uskomus siihen, että pukeutumalla länsimaisesti saisi herättäisi enemmän muslimimiesten huomiota, ei ehkä täysin pidä paikkaansa.

Täten "alistamiseksi" olisi luettavissa tämä, että nainen ei voi näyttää kauneuttaan miesten miellyttämiseksi, mutta toisaalta huivi ja peittävä pukeutuminen ilmentävät niin monia muita asioita (joiden mukaan kasvot, eivät hiukset, antavat eniten signaaleja viehättävyydestä kuin hiukset) ja muslimimiesten yleensä huomioivan myönteisesti islamilaisen pukeutumisen, tällainen huoli "viehätysvoiman ja hurmaavuuden" vähenemisestä on tarpeeton.

Toisaalta huivillisista ja peitetyistä musliminaisista ei millään tavalla ilmene tämä "tyytymättömyys" pitää huivia ja peittävää pukeutumista, vaikka hypoteesina voitaisiinkin tutkimusten mukaan olettaa naisten "biologian" pyrkivän näyttämään miehille itsensä mahdollisimman viehättävänä (jos uskomme sukupuolten haluun pariutua pitkäaikaisesti). En usko, että Nouman 'Ali Khanin ja Mufti Menkin ja ties minkä Maher Zainin ja Issam Bayanin tapahtumissa käyvät peitetyt musliminaiset ja muslimitytöt kokisivat harmistuneina, että nämä vetovoimaiset ja seuratut puhujat ja laulajat eivät näkisi muslimityttöjä "viehättävämmillään".


On sitten lähinnä mielipideasia kuin alistamiseksi suorinaisesti määriteltävää se, että yleensä muslimimiehet kokevat huivittautuneen ja miten tahansa yleensä peitetyn musliminaisen varsin viehättäväksi ja aviotumistarkoituksessa puoleensavetäväksi. Ja koska on selvää, että osa muslimimiehistä Iimanin tasoon katsomatta on todennäköisesti musliminaistenkin ja -tyttöjen mielestä varsin komeita ja kiinnostavia, huivia ja peittävää pukeutumista ei tätenkään voi pitää musliminaisenkaan kokemana alistavana.

Pariutumistutkimuksessa yleensä uskotaan, että "huivittomat" ja "kauneutensa" näyttävillä naisilla uskonnosta riippumatta peittävästi pukeutunutta naista paremmat mahdollisuudet pariutua peittävää naista paremmin, avioituen sosioekonomisesti "ylöspäin", mutta muslimien kohdalla tämä ei pidä paikkaansa.

On todennäköistä, että vaimoa etsivä muslimimies etsii sitä niin musliminaisten keskuudesta kuin ehkä ei-musliminaisten keskuudesta. On totta, että miehen seksuaalinen halu on välitöntä ja visuaalisuuteen vahvasti perustavaa, joten täten "kauneutensa" näyttävät naiset myöskin kiihottavat miehiä moninaisin tavoin ja aikomusta näiden tunteiden suhteen on mahdoton arvioida. Täten, jos muslimimiehen mieltymyksillä olisi merkitystä, olisi huivin tavoin naista "alistavaksi" pukeutumiseksi nähtävä myöskin se, että ei-länsimaalaiset naiset pukeutuvat myös miellyttääkseen muslimimiehiä ja kiinnittämään näiden huomion. On mahdollista, että tavatessaan kiinnostavan muslimimiehen, musliminainen voi pyrkiä "kiristämään" hieman pukeutumistaan näyttääkseen miehen silmissä miellyttävämmältä ja kiinnostavammalta ja joissakin tapauksissa myös voi hieman huivinraja "kohota" hiusrajan näyttämiseksi (kuten joillain iranilaisilla ja afgaanishiioilla näyttäisi tapahtuvan). Jos tämä on "kulttuurisesti opitun tavan" mukaisesti myös jotain muuta, sen täytyy olla yritystä näyttää "edes vähän" miehille, antaen osviittaa huivin alla olevasta "naisen kruunusta" eli "tuuheista ja terveistä" hiuksista. Harvoin esim. somalitytöillä on tällaiset hiukset, heidän hiustensa ollen yleensä käkkäräisiä ja lyhyitä, joten täten sitä "kompensoidaan" kiristämällä vaatetusta muualta vartalosta. Ei ole yllätys, että somalitytön häihin (jossa naiset yleensä ovat huivittomina, koska paikalla ei yleensä ole miehiä) niin morsio kuin häävieraatikin suoristavat hiuksensa näyttämään enemmän länsimaisilta hiuksilta ja saadakseen muut tytöt kateellisiksi kauniista hiuksistaan.

Jotkut somalitytöt meikkaavat, pukeutuvat tarkoituksella tiukkoihin hameisiin ja abaayoihin ja tiukkoihin nahkarotseihin (mitkä yleensä miehen silmiin näyttävät seksikkäiltä naisten päällä) ja korkokenkiin, koska eivät tahdo "näyttää mummoilta", mikä osoittaisi sen että somalitytöillä kuvitelmana olisi, että miehet eivät kiinnostuisi "peittävästi" pukeutuneesta nuoresta somalitytöstä.
Länsimaiset naiset tuntuvat kassoilla noloilevan sitä, että asiakkaina käyvät "tasokkaat miehet" eivät näe heitä mahdollisimman viehättävinä, vaan mitäänsanomattomassa S-Marketin ja Prisman työpuvuissa, samalla tavalla kuin naiset eivät kiinnostu miehistä, jotka ovat McDonalds-työasu päällään (Lisäksi mielikuva huonopalkkaisesta mäkkärityöntekijästä viistää). Miehille ei naisen ammatilla ja työpaikan tylsällä työvaatteella ei ole mitään merkitystä. Miehet jopa usein flirttailevat kassatyöntekijän kanssa eikä kassatyön alhaisella mielikuvastatuksella ole miehille sinänsä mitään merkitystä.

On loppujen lopuksi todettava, että kulttuurit ovat keskenään niin paljon erilaisia, niiden siveyssäännöt erilaisia, että niiden naisen "alistavuus" on pikemminkin näitä kulttuureita ulkopuolelta katsovan omaa käsitystä. "Alistavuus" on myöskin länsimaailman omaa suhtautumista vieraisiin kulttuureihin, että alistamissyytöksiä on ensisijaisesti haettava johtuvan syyttävän omista lähtökohdista ja kaikkinaisista arvoista ja käsityksistä, joiden perusteella ei juurikaan voi tehdä objektiivisia eikä aina subjektiivisia päätelmiä "alistamisesta".


Tor Hei 07, 2016 2:57 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Yleinen Keskustelu Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea