Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Dhul Hijjah on jo alkanut!

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Hajj Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Dhul Hijjah on jo alkanut!
Kirjoittaja Viesti
ummusuraqah
Vieras

Lähetä Dhul Hijjah on jo alkanut! Vastaa lainaamalla viestiä

Dhul Hijjan kymmenen päivän hyveet

kääntänyt Khadija


--------------------------------------------------------------------------------

Kuinka ensimmäiset kymmenen päivää Dhul Hijjah -kuusta eroavat muista vuoden päivistä?

Ylistys Allahille, joka on luonut ajan ja tehnyt toisista ajoista parempia kuin toisista, joistakin kuukausista, päivistä ja öistä parempia kuin muista, jolloin palkkiot moninkertaistuvat armona Hänen palvelijoitaan kohtaan. Tämä rohkaisee heitä tekemään enemmän hurskaita tekoja ja saa heidät innostuneempina palvomaan Häntä, uudistamaan ponnistelunsa saavuttaakseen suuremman palkkion, valmistautuen kuolemaan ja Tuomionpäivään.

Tämä palvonnan aika tuo monia etuja, kuten mahdollisuuden korjata omia virheitä, hyvittää mitä tahansa vajeita tai epäonnistumisia. Jokainen näistä erityisistä tilaisuuksista sisältää jonkinlaista palvontaa, jonka avulla palvelija voi lähentyä Allahia ja jonkinlaista siunausta, jota Allah suo Hänen palveluksenaan ja armonaan kenellä tahansa Hän haluaa. Onnellinen on hän, joka tekee kaikkensa näiden erityisten kuukausien, päivien ja tuntien aikana ja lähentyy Herraansa näinä aikoina palvonnan tekojen kautta; hän tulee hyvin todennäköisesti saamaan Allahin siunaukset päällensä ja tuntemaan iloa tietäen, että hän on turvassa Helvetin lieskoilta. (Ibn Rajab, al-Lataa'if, p.8)

Muslimin tulee ymmärtää hänen elämänsä arvo, kasvattaa hänen palvontaansa Allahia kohtaa ja tehdä hyviä töitä kuolemaansa saakka. Allah sanoo (selityksen tarkoitus): {"Ja palvo Herraasi, kunnes varma ratkaisu tulee."} [al-Hijr 15:99] Mufassirin (kommentoijat) sanoivat: "varma ratkaisu" tarkoittaa kuolemaa.

Näiden erityisten palvonnan aikojen joukossa on kymmenen ensimmäistä päivää Dhul-Hijjah -kuusta, mitä Allah on suosinut yli muiden päivien vuodesta. Ibn Abbaas ilmoitti, että Profeetta sanoi: "Ei ole mitään päivää, milloin oikeamieliset teot ovat rakkaampia Allahille kuin nämä kymmenen päivää." Ihmiset kysyivät, "Ei edes jihaad Allahin vuoksi?" Hän sanoi, "Ei edes jihaad Allahin vuoksi, paitsi tapauksessa, jossa mies lähti taistelemaan luopuen itsestään ja varallisuudestaan asian vuoksi ja tuli takaisin varattomana."(Ilmoittanut al-Bukhaari, 2/457).

Ibn Abbaas ilmoitti myös, että Profeetta sanoi: "Ei ole mitään rakkaampaa tekoa Allahin silmissä kuin hyvä teko, joka on tehty Uhrauksen kymmenen päivän aikana." Häneltä kysyttiin, "Ei edes jihaad Allahin vuoksi?" Hän sanoi, ", "Ei edes jihaad Allahin vuoksi, paitsi tapauksessa jossa mies lähti taistelemaan luopuen itsestään ja varallisuudestaan asian vuoksi ja tuli takaisin varattomana." (Ilmoittanut al-Daarimi, 1/357; sen isnaad on hasan, kuten on kerrottu al-Irwaa'ssa, 3/398).

Nämä tekstit ja muut ilmaisevat, että nämä kymmenen päivää ovat parempia kuin kaikki muut vuoden päivät, ilman poikkeuksia, ei edes kymmenen viimeistä Ramadaanin päivää. Poikkeuksena kymmenen viimeistä Ramadanin yötä, jotka ovat parempia, sillä ne sisältävät Laylat al-Qadrin (Voiman yön), mikä on parempi kuin tuhat kuukautta. Kuten monista ilmoituksista voi huomata. (Katso Tafseer Ibn Katheer, 5/412).

Sinun tulisi tietää, veljeni Islamissa, että näiden päivien hyveet perustuvat moniin asioihin:

1. Allah vannoo valan heille, ja valan vannominen jollekin kertoo sen tärkeydestä ja suuresta hyödystä. Allah sanoo (selityksen tarkoitus): {"Kautta päivänkoiton ja kymmenen yön."} [al-Fajr 89:1-2]. Ibn Abbaas, Ibn az-Zubayr, Mujaahid ja muut aikaisemmista ja my�hemmist� sukupolvista sanoivat, että tämä viittaa ensimmäisiin kymmeneen päivään Dhul-Hijjah kuusta. Ibn Katheer sanoi: "Tämä on oikea mielipide." (Tafseer Ibn Katheer, 8/413)

2. Profeetta todisti, että nämä ovat parhaat päivät tässä maailmassa, kuten olemme jo viitanneet ylhäällä saheeh haditheista.

3. Tämän ajan hyveiden vuoksi Profeetta rohkaisi ihmisiä tekemään vanhurskaita tekoja ihmisiä kohtaan kaikkialla maailmassa ja lisäksi paikan hyveiden vuoksi - Hujjaajille (pyhiinvaeltajille) Allahin Pyhään Taloon.

4. Profeetta neuvoi meitä lausumaan paljon Tasbihia (Subhana Allah), Tahmidia (Alhamdulillaah) ja Takbiria (Allahu Akbar) tänä aikana. Abdullah ibn Umar kertoi Profeetan sanoneen: "Ei ole mitään suurempia päiviä Allahin silmissä ja milloin hurskaat teot ovat rakkaampia Hänelle kuin nämä kymmenen päivää, joten lausu niiden aikana runsaasti Tahleel (Laa ilaaha ill-Allah), Takbeer ja Tahmed." (Ilmoittanut Ahmad, 7/224; Ahmad Shaakir sanoi, että se on saheeh).

5. Nämä päivät sisältävät Yawm `Arafaat (Arafaah'n päivä), jolloin Allah teki uskonnon täydelliseksi. Tämän päivän paastoaminen sovittaa kahden vuoden synnit. Nämä päivät sisältävät myös Yawn al-Naharin (Uhrauksen päivän), suurimman päivän vuodessa ja suurimman päivän Hajjin aikana, joka yhdistää palvonnan teot eri tavalla kuin mikään muu päivä.

6. Nämä päivät sisältävät uhrauksen ja Hajjin.

Kysymys: Mitä Muslimin tulee välttää näiden päivien aikana, jos hän haluaa tarjota uhrauksen?

Sunnah näyttää, että henkilön, joka haluaa tarjota uhrauksen tulee lopettaa hiustensa ja kynsiensä leikkaus ja olla poistamatta mitään hänen iholtaan kymmenen päivän alusta asti aina siihen kunnes hän on tarjonnut uhrauksen, koska Profeetta sanoi: "Kun näet Dhul-Hijjah'n uuden kuun, ja joku teistä haluaa tarjota uhrin, silloin hänen tulee olla leikkaamatta hänen hiuksiaan ja kynsiään kunnes hän on tarjonnut uhrauksen." Toisen ilmoituksen mukaan hän sanoi: "Hän ei saisi poistaa (kirjaimellisesti, koskettaa) mitään hänen hiuksistaan tai ihostaan." (Ilmoittanut Muslim neljällä isnaadilla, 13/146)

Profeetta tekee tässä yhden asian pakolliseksi ja hänen kieltonsa tekee toisen asian kielletyksi luotettavimpien mielipiteiden mukaan, koska nämä käskyt ja kiellot ovat oikeudenmukaisia ja ehdottomia. Kuitenkin, jos henkilö tekee jonkun näistä teoista harkiten, hänen tulee etsiä anteeksiantoa Allahilta, mutta hän ei ole velvoitettu uhraamaan (lisä-) uhrausta sovitukseksi; hänen uhrauksensa tullaan hyväksymään. Kuka tahansa tarvitsee poistaa hieman hiuksia, kynsiä jne, koska se on vahingoksi hänelle, kuten esim. revenneen kynnen leikkaaminen tai jos hänellä on haava paikassa jossa on karvoja, hänen tulisi tehdä niin, eikä siinä ole mitään väärin. Ihraamin tila on niin tärkeä, että on luvallista leikata hiuksia, jos niiden jättäminen aiheuttaisi vaikeuksia. Ei ole myöskään mitään vääryyttä miehen tai naisen pestä heidän päätään kymmenen ensimmäisen Dhul-Hijjah'n päivän aikana, koska Profeetta kielsi vain hiusten leikkaamisen, ei niiden pesemisen.

Viisaus tämän hiusten leikkaamisen jne. kiellon takana on henkilölle, joka haluaa tarjota uhrauksen, se että hän voi muistuttaa niitä ihraamin tilassa olevia joissakin suoritetuissa rituaaleissa, ja jotta hän voi lähentyä Allahia tarjoamalla uhrauksen. Joten hän jättää hänen hiuksensa ja kyntensä leikkaamatta siihen saakka kunnes hän on uhrannut hänen uhrauksensa, toivoen että Allah pelastaa hänen eheytensä Tulelta. Ja Allah tietää parhaiten.

Jos henkilö on leikannut hänen hiuksiaan tai kynsiään ensimmäisten Dhul-Hijjah'n kymmenenä päivänä, koska hän ei ollut suunnitellut tekevänsä uhrausta, mutta sitten päättääkin niiden kymmenen päivän aikana tarjota uhrauksen, silloin hänen tulee pidättäytyä leikkaamasta hiuksiaan ja kynsiään, siitä hetkestä kun hän tekee päätöksensä.

Jotkut naiset voivat ohjata heidän veljensä tai poikansa tekemään uhrauksen heidän puolestaan ja sitten leikata hiuksiaan näiden päivien aikana. Tämä ei ole oikein, koska säännöt koskevat sitä joka uhrauksen tekee, huolimatta siitä, että hän ohjaa jonkun muun tekemään varsinaisen teon. Kielto ei koske tehtävään ohjattua henkilöä, se koskee vain sitä henkilöä joka tekee uhrauksen, kuten on näytetty hadithissa. Henkilö, joka uhraa toisen puolesta, mistä tahansa syystä, ei tarvitse pitäytyä tässä kiellossa.

Kielto koskee vain häntä, joka tarjoaa uhrauksen, ei hänen vaimoaan ja lapsiaan, ellei joku heistä tarjoa uhrausta hänen omalla oikeudellaan, koska Profeetalla oli tapana uhrata "Muhammedin perheen puolesta", mutta tästä ei ole mitään ilmoitettu, että hän olisi kieltänyt heitä leikkaamasta heidän hiuksiaan tai kynsiään tuohon aikaan.

Jos henkilö oli suunnitellut tarjoavansa uhrauksen ja sitten päättää suorittaa Hajjin, hänen ei tulisi leikata hänen hiuksiaan tai kynsiään jos hän haluaa tulla ihraamin tilaan, koska Sunnah on leikata hiuksia ja kynsiä vain silloin kun se on tarpeellista. Mutta jos hän on suorittamassa Tamattu' (jonka avulla hän suorittaa Umrahin, sitten tulla pois ihraamin tilasta ja tulla uudestaan ihraamin tilaan Hajjin vuoksi), hänen tulisi leikata hiuksensa hänen Umransa lopuksi, koska tämä on osa rituaalia.

Seikat, jotka ovat kuvattu yllä kielletyiksi henkilölle, joka suunnittelee tarjoavansa uhrauksen on ilmoitettu hadithissä, joka on kerrottu aiemmin. Henkilön ei ole kiellettyä käyttää parfyymia, olla aviollisessa suhteessa, pitää ommeltua vaatetta jne.

Palvonnan muotoja, joita tulee tehdä näiden kymmenen päivänä aikana ovat: tulee ymmärtää, että nämä päivät ovat suuri siunaus Allahilta Hänen palvelijalleen, mitä tulee arvostaa asianmukaisesti aktiivisella vanhurskaudella. On muslimin velvollisuus arvostaa tätä siunausta ja ottaa kaikki irti tästä mahdollisuudesta, keskittyen enemmän palvonnan teoille näiden kymmenen päivän aikana. Hänen siunaustensa joukossa palvelijoilleen on, että muslimit voivat olla koko ajan aktiivisia ja vakaita Herransa palvomisessa.

Niiden hyvien tekojen joukossa joita muslimin tulisi tehdä näiden kymmenen ensimmäisen päivän aikana Dhul-Hijjah -kuussa ovat:

1. Paasto. On Sunnah paastota 9. päivänä Dhul-Hijjah-kuussa, koska Profeetta kehotti meitä tekemään hyvää tänä aikana ja paastoaminen on yksi parhaista teoista. Allah on valinnut paastoamisen Hänelle, kuten on kerrottu hadith qudsissa: "Allah sanoo: *Kaikki Aatamin pojan teot ovat hänelle, paitsi paastoaminen, joka on Minulle ja Minä olen Se, joka palkitsee hänet siitä.* (Ilmoittanut al-Bukhaari, 1805)

Profeetalla oli tapana paastota 9. päivänä Dhul-Hijjah kuuta. Hunaydah ibn Khaalid ilmoitti vaimoltaan, että jotkut Profeetan vaimot sanoivat: "Profeetalla oli tapana paastota 9. päivänä Dhul-Hijjah-kuuta, Aashuran päivänä, kolmena päivänä joka kuukaudessa ja ensimmäisenä maanantaina ja torstaina jokaisessa kuussa." (Ilmoittanut al-Nisaa'i, 4/205 ja Abu Dawud; al-Albaani on vahvistanut sen olevan saheeh Saheeh Abi Dawudissa, 2/462).

2. Takbeer. On Sunnah sanoa Takbeer (Allahu akbar), Tahmeed (Alhamdulillaah), Tahleel (La ilaha illallaah) ja Tasbeeh (Subhaana Allah) ensimmäisten kymmenen päivän ajan Dhul-Hijjah kuussa ja sanoa se ääneen moskeijassa, kotona, kadulla ja joka paikassa, missä on sallittua muistella Allahia ja mainita Hänen nimensä ääneen palvonnan tekona ja Allahin suuruuden julistuksena, olkoon Hän ylistetty.

Miehien tulisi lausua näitä lauseita ääneen ja naisten tulisi lausua ne hiljaa.

Allah sanoo (selityksen tarkoitus):

{"Että he voivat todistaa asioita, jotka ovat hyödyksi heille (ts. Tuonpuoleisen palkkio Hajjista ja myös maallinen voitto kaupankäynnistä jne.) ja mainita Allahin nimi tiettyinä päivinä niiden karjaeläinten yli, joilla Hän on heitä ravinnut (uhrauksena)..."}[al-Hajj 22:28]

Suurin osa oppineista on samaa mieltä siitä, että "tiettyinä päivinä" ovat kymmenen Dhul-Hijjah'n ensimmäistä päivää, koska Ibn Abbaas sanoi: "tiettyinä päivinä" ovat kymmenen ensimmäistä päivää (Dhul-Hijjah'sta)."

Takbeer voi myös sisältää sanat"Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha ill-Allaa: wa Allahu akbar wa lillaahil-hamd (Allah on suurin, Allah on suurin, ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Allah on suuri ja Allahille kaikki ylistys), " kuten myös muut lauseet.

Takbeer tänä aikana on Sunnan piirre, joka on unohdettu, erityisesti tämän ajan alussa, jopa niin paljon, että tuskin voi edes kuulla Takbeeria, paitsi harvoilta ihmisiltä. Tämä Takbeer tulisi lausua ääneen, voidakseen elvyttää Sunnan ja muistuttaa laiminlyönnistä. Tästä on vahva todistus, että Ibn Umarilla ja Abu Hurairalla oli tapana mennä markkinapaikalle kymmenen ensimmäisen Dhul-Hijjah kuun päivinä lausuen Takbeeria ja ihmiset alkoivat lausumaan Takbeeria kun he kuulivat heidät. Ajatus tämän takana on se, että ihmisten tulisi lausua Takbeeria itsenäisesti, ei yhdessä, koska sille ei ole perusteilla Shari'assa.

Sunnan käytännässä unohdettujen muotojen elvyttäminen tuo suunnattoman palkkion kuten on Profeetan sanat osoittaneet: "Kuka tahansa elvyttää osan Sunnasta, joka on unohdettu kuolemani jälkeen, hän saa saman arvoisen palkkion kuin ihmiset jotka seuraavat häntä, ilman että se vänhentää vähintäkään heidän palkkiostaan." (Ilmoittanut al-Tirmidhi, 7/443; tämä on hasan hadith, jonka on vahvistanut kertojaketjut).

3. Hajjin ja Umran suorittaminen. Yksi parhaista asioista, joita näiden kymmenen päivän aikana voi tehdä on Hajjin tekeminen Allahin pyhään taloon. Hän, jota Allah auttaa menemään Hajjille Hänen taloonsa ja suorittamaan kaikki rituaalit kunnolla kuuluu Profeetan sanoihin: "Hyväksytty Hajj ei tuo vähempää palkkiota kuin Paratiisin."

4. Tekemällä yleisesti hyviä tekoja enemmän , koska hyvät teot ovat rakkaita Allahille ja Hän antaa niistä suuren palkkion. Hänen, joka ei pysty menemään Hajjille tulisi pitää itsensä kiireellisenä tänä siunattuna aikana palvomalla Allahia, rukoilemalla (salaat), lukemalla Koraania, muistelemalla Allahia, tekemällä pyyntöjä (dua), antamalle hyväntekeväisyyteen, kunnioittamalla vanhempiaan, pitämällä sukulaissuhteita yllä, kehottamalla hyvään ja kieltämällä paha ja muita hyviä tekoja ja palvonnan muotoja.

5. Uhraus. Yksi hyvistä teoista, jotka tuovat lähemmäs Allahia näiden kymmenen päivän aikana on tarjota uhraus, valiten korkealuokkaisen eläimen, lihottaen sen ja kuluttaen rahaa Allahin vuoksi.

6. Vilpitön katumus. Yksi tärkeimmistä asioista näiden kymmenen päivän aikana on katua vilpittömästi Allahille ja luopua kaikenlaisesta tottelemattomuudesta ja synnistä. Katumus tarkoittaa palaamista Allahin luokse ja kaikkien niiden tekojen, avoimien ja salaisten, jättämistä, josita Allah ei pidä, katumalla sitä mitä on tapahtunut ja jättäen synnin välittömästi varmana siitä, ettei tule siihen palaamaan, vaan kulkemaan vakaasti totuudessa tekemällä tekoja joita Allah rakastaa.

Jos muslimi tekee synnin, hänen tulee nopeasti katua sitä, ilman viivytystä, koska hän ei tiedä milloin hän tulee kuolemaan ja lisäksi, paha teko johtaa toiseen.

Katumus erityisinä aikoina on hyvin tärkeää, koska useissa tapauksissa ihmisten ajatuksen kääntyvät palvomiseen näinä aikoina ja he ovat innostuneita tekemään hyvää, mikä johtaa heidät huomaamaan heidän syntinsä ja tuntemaan katumusta menneisyydestään.

Katumus on pakollista kaikkina aikoina, mutta kun muslimi yhdistää vilpittömän katumuksen hyviin tekoihin hyveiden päivien aikana, tämä on merkki menestyksestä, in sha Allah. Allah sanoo (selityksen tarkoitus):

{"Mutta ken kääntyy Jumalan puoleen ja uskoo sekä tekee hyvää, hän kuuluu niiden pariin, jotka menestyvä."} [al-Qasas 28:67]

Muslimin tulee varmistaa, että hän ei hukkaa yhtäkään näistä tärkeistä tilaisuuksista, koska aika kuluu nopeasti. Valmistautukoon hän tekemällä hyviä tekoja, mitkä tuovat hänelle palkkioita silloin kun hän tarvitsee niitä eniten, sillä ei ole merkitystä kuinka paljon palkkioita hän ansaitsee, hän tulee huomaamaan ne vähemmiksi kuin mitä hän tarvitsee; lähdönaika on käsillä, matka on pelottava, eksytykset ovat laajenneet ja tie on pitkä, mutta Allah on Valpas ja Hänen luokseen me palaamme ja teemme tiliä. Kuten Koraani sanoo (selityksen tarkoitus):

{"Silloin se, joka on tehnyt hyvää hiukkasenkin verran, on sen näkevä, ja se, joka on tehnyt pahaa hiukkasenkin verran, saa sen havaita."} [al-Zalzalah 99:7-8]

On paljon saavutettavaa, joten ota kaikki irti tästä suodusta mahdollisuudesta näinä korvaamattomina ja ainutlaatuisina kymmenen päivänä. Kiirehdi hyvien tekojen tekemisessä ennen kuin kuolema iskee, ennen kuin myöhäistä katus laiminlyöntejään ja teoissa epäonnistumista, ennen kuin pyydetään palaamaan paikkaan, jossa rukouksiin ei vastata, ennen kuin kuolema tulee toivojan ja asioiden joita hän toivoo väliin, ennen kuin olet loukussa haudassa tekojesi kanssa.

Oi te, joiden sydän on tumma kuin yö, eikö ole jo aika sinun sydämesi täyttyä valosta ja tulla pehmeäksi? Paljasta itsesi Herrasi armon hellälle henkäykselle näiden kymmenen päivän ajan, sillä Allah saa tämän henkäyksen koskemaan ketä tahansa Hän haluaa ja kuka tahansa saa kosketuksen siitä, tulee olemaan onnellinen Tuomionpäivänä. Siunatkoon Allah Profeetta Muhammedia ja hänen perhettään ja seuralaisiaan.

Tor Tam 13, 2005 1:42 pm
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Hajj Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea