Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Testamentti

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Testamentit Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Testamentti
Kirjoittaja Viesti
ummuyusufLiittynyt: 16 Syy 2004
Viestejä: 1551

Lähetä Testamentti Vastaa lainaamalla viestiä
ISLAMIN MÄÄRÄYKSET KOSKIEN PERINTÖÄ SEKÄ ISLAMILAISTA TESTAMENTTIA

PERINNÖN HYVÄKSYMINEN EI-MUSLIMILTA:
Allaah sanoo (käännös merkityksestä):
"mutta jos he hyvästä tahdostaan luovuttavat teille jotakin takaisin, niin pitäkää se ilomielin hyvänänne.." [al-Nisa'4:4]

Al-Qurtubi (olkoon Allaah hänelle armollinen) on sanonut:
Lause "mutta jos he hyvästä tahdostaan luovuttavat teille jotakin takaisin, niin pitäkää se ilomielin hyvänänne" on suunnattu aviomiehille, ja se viittaa siihen, että naisen on sallittua antaa mahrinsa miehelleen lahjaksi, olipa hän neitsyt tai aiemmin naimisissa ollut. Tätä mieltä on suurin osa fuqaha’sta. (Mahr = morsiusraha, Fuqaha = Islamilaisen lain, Sharian oppineet)
Oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että nainen, joka on vastuussa omista asioistaan, voi antaa mahrinsa aviomiehelleen, tämä on pätevä toimitus eikä hän voi ottaa sitä takaisin.
Tafseer al-Qurtubi, 5/24, 25
Yleisesti ottaen, jos ei-muslimi antaa jotakin muslimille “omasta ilostaan”, silloin ei ole mitään väärää sen hyväksymisessä.
Profeetta (Allaah rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) söi juutalaisten kanssa. (Koonnut al-Bukhaari, 2424; ja Muslim, 4060)
Aylah’n – rannikolla sijaitsevan maan – kuningas, joka oli ei-muslimi, antoi hänelle lahjaksi valkoisen muulin sekä kaavun. (Koonnut al-Bukhaari, 1411; ja Muslim, 1392).
Negus maksoi Umm Habeebah’n mahrin hänen puolestaan, ja hän ei ollut muslimi:
Umm Habeebah on kertonut, että Allahin Lähettiläs (Allaah rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) kosi häntä (ts. Umm Habeebah) avioliittoon hänen ollessaan Etiopiassa. Negus antoi hänet Profeetalle (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan), antaen Umm Habeebah’lle hänen (ts. Profeetan (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan)) puolesta mahrin, joka oli 4000 dirhamia, sekä valmisti hänen kapionsa, ja lähetti hänet (Profeetalle (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan)) Shurahbeel ibn Hasanah’n kanssa. Allaahin Lähettiläs (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) ei lähettänyt mitään Umm Habeebah’lle. Hänen vaimojensa mahr oli 400 dirhamia. (Dirham = rahayksikkö) (Koonnut al-Nasaa'i, 3350; Abu Dawood, 2086; al-Haakim, 2/181. Al-Haakim luokitteli sen sahiihiksi (Sahiih = tarkka ja virheetön perimätieto )ja al-Dhahabi oli samaa mieltä hänen kanssaan).
Jos ei-muslimi testamenttaa omaisuutensa, ja hän seurasi oma uskontoaan ennen kuin kuoli, silloin on myös sallittua ottaa tämä heidän omaisuutensa, koska se eroaa perinnöstä. Mutta jos hän ei tehnyt testamenttia ja kuoli, siinä tapauksessa ei ole sallittua periä heiltä mitään:
Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) on sanonut: “Muslimi ei peri ei-muslimia (kaafiriä) eikä ei-muslimi (kaafir) peri muslimilta.” (Koonnut al-Bukhaari, 6383; Muslim, 1614).
Imaami Ibn ‘Abd al-Barr (olkoon Allaah hänelle armollinen) on sanonut:
On todistettu luotettavien imaamien kertomuksista, että Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) sanoi, ”Muslimi ei peri ei-muslimia.” Joten tämä hadith on todiste heitä kaikkia vastaan, jotka tekevät vastoin tätä. Tämä on kaikkien seuralaisten, seuraajien ja eri alueiden fuqaha’n (kuten Maalikin, al-Laythin, al-Thawrin, al-Awzaa’in, Abu Haneefan, al-Shafa’in sekä muiden fiqhistä (Fiqh = Sharian ymmärtämys ja täytäntöönpano) puhuneiden hadith oppineiden) näkemys, että muslimin ei tulisi periä ei-muslimia eikä ei-muslimin tulisi periä muslimia, seuraten tätä hadithia. Ja Allaah on voiman Lähde.
Al-Tamheed,9/164

KUINKA KIRJOITTAA TESTAMENTTI
Testamentin ja lahjan välillä on ero. Omaisuus, joka annetaan omasta tahdosta eläessä, on lahja, jota ei koske samat säännöt kuin testamenttia. Tulee huomioida, että ei ole sallittua antaa lahjaa osalle lapsille ja olla antamatta osalle, tai suosia toisia enemmän kuin toisia lahjojen antamisessa. Sen sijaan, heitä tulee kohdella tasapuolisesti, perustuen al-Nu’maan ibn Basheerin hadithiin, jossa hän kertoo hänen isänsä vieneen hänet Profeetan (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) luokse antaessaan hänelle lahjan, pyytääkseen Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) todistamaan sen. Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) sanoi, “Oletko antanut jotain vastaavaa kaikille lapsillesi?” Hän sanoi, “En.” Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) sanoi: “Sitten ota se takaisin”. Sitten Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) lisäsi: “Pelkää Allaahia ja kohtele lapsiasi tasapuolisesti.” (Koonnut al-Bukhaari, al-Hibbah, 2398)
Mitä tulee testamenttiin, tämä on ohje kuinka (omaisuus) tulisi käyttää henkilön kuoleman jälkeen, tai kuinka se tulisi jakaa henkilön kuoleman jälkeen.
Todisteet koskien sitä, että tämä (testamentin kirjoittaminen) on määrätty Islamissa, löytyvät Qur’aanista ja Sunnasta, sekä oppineiden konsensuksesta. Allaah sanoo (käännös merkityksestä):
”Teille on määrätty, että kun joku teistä on kuolemansairaana ja jättää jälkeensä jotakin omaisuutta, niin hän laatikoon rehellisesti testamentin vanhempien ja lähimpien omaisten hyväksi. Tämä on kaikkien pahaa karttavien velvollisuus. ” [al-Baqarah 2:180]
”..kaikki tämä kuitenkin vasta sen jälkeen, kuin testamentin määräämät erät tai velka on vähennetty.” [al-Nisa' 4:11]
Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) on sanonut: “Allaah oli antelias teille, kun Hän salli teidän antaa kolmanneksen omaisuudestanne (hyväntekeväisyyteen) kuollessanne, lisätäksenne hyviä tekojanne.” (Koonnut Ibn Maajah, al-Wasaayaa, 2700; al-Albaani luokitteli sen hasaniksi Saheeh Sunan Ibn Maajah’ssa, nro. 2190)
Oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on sallittua.
Ja se (testamentin kirjoittaminen) voi olla pakollista mitä tulee muiden saataviin, joista ei ole todisteita, muutoin ne häviävät tai ne vältetään, koska Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) on sanonut: ”Kenenkään muslimin ei ole sallittua viettää kahta yötä ilman viimeistä tahtoaan ja kirjoitettua testamenttiaan, joka on valmiina hänellä.” (Koonnut al-Bukhaari, al-Wasaayaa 2533). Ja on mustahabb (erittäin suositeltavaa) käyttää osa omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen, jotta hän voi saada palkkiota kuoltuaan. Joten Allaah antoi luvan käyttää kolmanneksen omaisuudesta siihen tarkoitukseen kuoleman lähestyessä.
On sallittua kirjoittaa testamentti koskien kolmannesta tai vähempää. Joidenkin oppineiden mielestä on suositeltavaa, että se olisi vähemmän kuin kolmannes ja että testamentti ei koske ketään perillisistä, koska Profeetta (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) sanoi: ”Ei ole testamenttia perillisille.” (Koonnut al-Tirmidhi, al-Wasaayaa, 2047; Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi Saheeh Sunan al-Tirmidhissä, nro. 1722). Jos testamentin tarkoitus on vahingoittaa perillisiä tai tehdä asiat vaikeiksi heille, tämä on haraam, koska Allaah sanoo (käännös merkityksestä):
"…loukkaamatta kenenkään oikeutta. "[al-Nisaa' 4:12]
Testamentti astuu voimaan henkilön kuollessa. Sen kirjoittaneen henkilön on sallittua kumota se tai peruuttaa se tai kumota osa siitä. Testamentin noudattaminen on tärkeä asia, jonka Allaah on vahvistanut ja maininnut ennen muita asioita, ja sitä muuttavia koskien on annettu vakava varoitus.
Mitä tulee henkilökohtaisen omaisuuden jakoon, hänellä ei ole oikeutta sanoa kuinka se tulisi jakaa hänen kuoltuaan, koska Allaah on määritellyt perillisten osuudet ja Hän on selittänyt kuka perii ja kuka ei peri. Joten kenenkään ei ole sallittua ylittää Allaahin asettamia rajoja, koska Allaah on varoittanut siitä. Allaah sanoo Suurat al-Nisaa'ssa (käännös merkityksestä):

"Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä, mutta jos näitä tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, niin saakoot he kaksi kolmas osaa siitä, mitä vainaja on jälkeensä jättänyt, ja jos on yksi ainoa, saakoon hän puolet. Vainajan vanhemmat saakoot kumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään, jos häneltä jäi lapsia; mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaan vanhemmat yksin perivät hänet, niin saakoon äiti kolmannen osan. Jos hänellä (vainajalla) on veljiä, niin saakoon äiti kuudennen osan, kaikki tämä kuitenkin vasta sen jälkeen, kuin testamentin määräämät erät tai velka on vähennetty. Mitä tulee teidän vanhempiinne ja lapsiinne, niin ette voi tietää, kummat saattavat olla teille hyödyllisemmät. Kaikki tämä on Jumalan määräys; Jumala on totisesti tietävä, viisas.
Ja teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonne ovat jälkeensä jättäneet, jollei heillä ole lapsia; mutta jos heillä on lapsia, tulee osallenne neljäs osa vaimojenne jäämistöstä, sen jälkeen kuin heidän mahdolliset testamenttimääräyksensä ovat täytetyt tai velka on vähennetty.
He (vaimot) saakoot puolestaan neljännen osan siitä, mitä te olette jälkeenne jättäneet, jollei teiltä jää lapsia; mutta jos teiltä jää lapsia, niin tulee heidän osalleen kahdeksas osa teidän jäämistöstänne, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty. jos miehellä tai naisella, joka jättää perinnön jälkeensä (ei ole vanhempia eikä lapsia, mutta) on veli tai sisar, niin saakoot kumpikin kuudennen osan, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty, loukkaamatta kenenkään oikeutta. Tämä on Jumalan säännös; katso, Jumala on tietävä, lempeä.
Nämä ovat Jumalan asetukset. Sen, joka tottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään, Hän on päästävä huvitarhoihin, joissa purot solisevat ja jossa hän ikuisesti on viihtyvä, tämä on suuri autuus.
Mutta sen, joka on tottelematon Jumalalle ja Hänen lähettiläälleen ja rikkoo Hänen asetuksiaan, Hän on johdattava Tuleen, jossa hän iankaikkisesti on pysyvä; häntä odottaa häpeällinen rangaistus." [al-Nisaa' 4:11-14]

VIIMEINEN TAHTONI JA TESTAMENTTINI


Tämä on ___________________________________ Henkilötunnus___________________
viimeinen tahto ja testamentti.

KOHTA I: Esipuhe
Kaikki ylistys kuuluu Allaahille, Taivaiden Luojalle. Ylistän Häntä, etsin Hänen apuaan ja Hänen anteeksiantoaan. Uskon Häneen ja luotan Häneen täysin. Etsin turvaa Allaahilta itsessäni olevaa pahuutta sekä pahoja tekojani vastaan. Jota Allaah johdattaa, häntä ei kukaan voi johtaa harhaan, ja kenet Allaah johtaa harhaan, häntä ei voi kukaan johdattaa. Todistan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allaah, Hänellä ei ole kumppaneita, sen lisäksi todistan, että Muhammad (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) on Allaahin palvelija ja lähettiläs.
Minä, ___________________________________________________ muslimi, tällä hetkellä asun _______________________________________________________________________________
_______________________________, täysissä järjissäni ja hyvämuistisena julistan, että seuraava on testamenttini (wasiiat). Täten kumoan jokaisen edellisen testamentin sekä lisätestamentit, jotka olen aiemmin tehnyt.
Pyydän kaikkia sukulaisiani, ystäviäni, sekä muita, olivatpa he muslimeita tai ei-muslimeita, kunnioittamaan oikeuttani olla muslimi. Pyydän heitä kunnioittamaan tätä dokumenttia kirjaimellisesti ja pyydän heitä olemaan estämättä tai muuttamatta sitä millään tavalla. He pitäkööt huolen siitä, että minut haudataan kuten muslimi tulee haudata, ja että omaisuuteni jaetaan sunnimuslimien (puhdasoppisen) perimyslakien mukaan. Määrään, että missään tapauksessa tämän testamentin sisältöä ei saa muuttaa tahallisesti.
KOHTA II: LÄHIN PERHEENI
Olen naimisissa ______________________________________ kanssa ja kaikki viitteet koskien puolisoani tässä testamentissa viittaavat häneen.
Olen seuraavien lasten isä / äiti, joiden nimet ja syntymäajat ovat seuraavat:
1. ___________________________________ _____________
2. ___________________________________ _____________
3. _______________________________________ _______________
4. _______________________________________ _______________
5. _______________________________________ _______________
6. _______________________________________ _______________

KOHTA III: TESTAMENTINTOIMEENPANIJA JA EDUNSAAJA
Täten annan kaiken omaisuuteni: käteisen, pankkitilit, kiinteistöt, osuudet missään yrityksessä, sekä muun omaisuuden, jota ei ole tässä testamentissa mainittu, alla mainitulle henkilölle, joka myös toimii testamentintoimenpanijana ilman sitoumusta, joka jakaa sen sunnimuslimien (puhdasoppisen) Shariah’n mukaisesti.
Puolisoni __________________________________tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
__________________________________ tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
__________________________________ tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
__________________________________ tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
paikallisen sunnimuslimien (puhdasoppisen) yhteisön imaami.
Määrään, että tämän testamentin toimeenpanijan tulee olla muslimi.
Neuvon, että testamentintoimenpanija käyttää kaikkia laillisia keinoja, jotta jäämistöni testamentin valvonta suoritetaan mahdollisen yksinkertaisesti ja joutuisasti.
Annan yllä nimetylle testamentintoimenpanijalle oikeuden myydä mitä tahansa omaisuutta, kiinteistöjä, henkilökohtaisia tai jaettuja, joissa minulla on osa, ilman oikeuden päätöstä sekä ilman sitoumuksia.
Annan testamenttitoimenpanijalle oikeuden järjestää kaikki asiat koskien jäämistöäni.

KOHTA IV: HAUTAJAISJÄRJESTELYT
Määrään, että
1. Minun ruumiini valmistetaan hautausta varten Sunnimuslimien(puhdasoppisen) lain (shariah’n) mukaan.
2. Missään tapauksessa ruumistani ei saa vapaaehtoisesti antaa ruumiinavaukseen, tai palsamoitavaksi tai elinten luovutukseen.
3. Sunnimuslimien tulee valmistaa ruumiini hautausta varten Shariah’n (islamilaisen lain) mukaan. Kun ruumiini on valmis hautausta varten, jäännöksiäni ei enää katsella.
4. Kuolemani kunniaksi, ruumiilleni tai haudalla on ehdottomasti kiellettyä järjestää ei-islamilaisia uskonnollisia menoja. Hautajaisteni missään vaiheessa ei saa olla mukana kuvia, puolikuita tai tähtiä, koristuksia, ristejä, lippuja, kukkia, kasveja, mitään symboleja tai musiikkia.
5. Ruumistani ei saa siirtää turhan pitkiä matkoja kuolinpaikaltani elleivät olosuhteet vaadi sitä tai perheeni muslimijäsenet ovat siitä yhtä mieltä.
6. Hautani tulee kaivaa täysin islamilaisen käytännön mukaan. Sen tulee osoittaa Qiblah’n suuntaan (kohti Ka’abaa Mekassa, Saudi-Arabiassa).
7. Ruumiini tulee haudata ilman ruumisarkkua tai muuta koteloa, joka erottaa käärinliinani ympäröivästä maaperästä.
8. Hautani tulee peittää ainoastaan maalla. Haudan merkkinä, jos tarpeen, voi käyttää yksinkertaista kiveä. Siinä ei saa olla kirjoituksia tai symboleita.
9. Hautajaisteni tulee tapahtua mahdollisimman pian, mieluiten ennen auringonlaskua kuolinpäivänäni tai seuraavana päivänä. Missään tapauksessa hautaustani ei saa syyttä viivytellä.
10. Siinä tapauksessa, että paikalliset lait vaativat hautaamisen arkussa, määrään, että se arkku on kaikista yksinkertaisin, vaatimattomin ja kaikista halvin mahdollinen. Lisäksi määrään, että arkku jätetään auki hautauksen aikana ja täytetään maalla, ellei laki sitä kiellä.
11. Kenenkään ei ole sallittua huutaa, vaikertaa tai ulista. Vaadin, että sellainen henkilö poistuu hautauspaikalta.
Se, mikä tulee silmistä, on sallittua (kyyneleet). Muslimien tulisi sanoa dua’a (rukouspyyntöjä) minulle ja että heidän rukoillessaan on hiljaista, jotta haudastani tehdään tilava ja mukava. Koraania ei tule resitoida hautani päällä.

KOHTA V: ALAIKÄISTEN LASTEN HUOLTAJUUS JA HOLHOOJA
Jos kuollessani joku lapsistani on alaikäinen, suosittelen, että puolisoni ________________________________________ nimetään lasteni holhoojaksi, jos hän on muslimi. Jos hän on kykenemätön tai ei halua toimia alaikäisten lasteni holhoojana, suosittelen, että __________________________________________ nimetään alaikäisten lasteni holhoojaksi. Jos hän on kykenemätön tai ei halua toimia holhoojana, suosittelen, että _______________________________________ nimetään alaikäisten lasteni huoltajaksi. Kaikissa tapauksissa painotan, että alaikäisistä lapsistani tulee kasvattaa harjoittavia muslimeja eikä heille tule iskostaa muita uskoja tai uskontoja. Määrään, että mitään takuita ei tarvita keneltäkään holhoojista.
Kaikki omaisuus tai muu perintö, jonka tämä testamentti antaa alaikäisille lapsilleni, on heidän holhoojansa hallittavissa lasten parasta ajatellen.
KOHTA VI: VELAT JA KULUT
Määrään testamentintoimenpanijan:
1. Palauttamaan kaikki kuollessani hallussani olevat omaisuudet niiden oikeille omistajille.
2. Ensiksi maksamaan kaikki lailliset velkani jäämistöstäni, mukaan lukien viimeisestä sairaudestani ja hautauksesta sekä jäämistöni hallitsemisesta aiheutuneet kulut.
3. Maksamaan hoitamattomat “velvollisuudet Allaahille” (huquq Allaah), jotka sitovat minua, mukaan lukien maksamaton zakat (almut), kaffaraat (syntien hyvitykset ) tai suorittamatta jäänyt pyhiinvaellus (Hajj), jne.

KOHTA VII: TESTAMENTTILAHJOITUKSET
Määrään testamentintoimenpanijani:
1. Maksamaan seuraavan määrän siitä jäämistöni osasta, mikä jää jäljelle kun kaikki yllämainitut kulut on hoidettu, seuraaville henkilöille tai yhdistyksille. Summa ei saa ylittää kokonaisuudessaan 33 prosenttia (kolmannesta) jäljelle jääneestä jäämistöstäni.
1. _________________________________ ...................% jäljelle jääneestä jäämistöstä
2. _________________________________ ...................% jäljelle jääneestä jäämistöstä
3. _________________________________ ...................% jäljelle jääneestä jäämistöstä
4. _________________________________ ...................% jäljelle jääneestä jäämistöstä
5. _________________________________ ...................% jäljelle jääneestä jäämistöstä
LAHJOITUKSET YHTEENSÄ (eivät saa ylittää 33%) ...................% jäljelle jääneestä jäämistöstä

KOHTA VIII: JÄLJELLE JÄÄNEEN JÄÄMISTÖNI JAKAMINEN
Määrään testamentintoimenpanijani:
1. Jakamaan jäämistäni jäljelle jääneen osan tarkasti sunnimuslimien perimyslakien mukaan.
2. Varmistamaan, että jäämistöni jäljelle jääneestä osasta ei peri kukaan ei-muslimi, huolimatta siitä kuinka läheinen hän on minulle.
3. Varmistamaan, että jos kuolen murhan seurauksena, niin murhaajani, joka on syyssä lainvastaisesti tappamisesta (rangaistava murha) ei saa mitään jäämistöstäni, huolimatta siitä kuinka läheinen hän on minulle.
4. Varmistamaan, että jäämistöni jäljelle jääneestä osasta ei peri mitään henkilö, joka väittää olevansa sukua minulle, joka on tulos ei-islamilaisesta tai laittomasta avioliitosta, tai adoption kautta, ellei tämä suhde minuun ole hänen äitinsä kautta, joka on biologisesti (veren kautta) minulle sukua tai jos hänet on erityisesti mainittu yllä olevissa lahjoituksissa.
5. Ottamaan huomioon sikiön, joka on siitetty ennen kuolemaani, jonka suhde minuun on perillinen tämän artiklan mukaan, jos se syntyy elävänä Shariah’n asettaman aikarajan sisällä. Jos sellainen sikiö on olemassa kuolemani hetkellä, testamentintoimenpanija voi viivyttää jäämistöni jäljelle jääneen osan jakoa pantuaan toimeen kohdat I – VII, siihen saakka kunnes sikiö syntyy. Jos hän päättää jakaa jäämistön ennen sikiön syntymistä, siinä tapauksessa hänen tulee pitää osa jäämistöstä, joka vastaa sikiön osuutta, siihen saakka kunnes sikiö syntyy.
6. Että minkään vaikeuden ilmetessä, jakaessa jäämistöäni tämän testamentin mukaan, asia tulisi ohjata muslimille, joka tietää islamilaisesta perimisoikeudesta, neuvojen ja ohjauksen saamiseksi.
7. Että kaikki jäämistöni jäljelle jäänyt osa kohtien I – VII sekä kohdan VIII yllämainittujen kuuden määräyksen toimeenpanemisen jälkeen lahjoitetaan seuraavalle henkilölle / seuraaville henkilöille tai yhdistyksille islamilaisten yhteisöjen sekä moskeijoiden vahvistamista varten. _______________________________________________________________
8. Että mikä tahansa jäämistöni osa, josta tässä dokumentissa mainittu henkilö luopuu tai kieltäytyy, lahjoitetaan seuraavalle henkilölle / seuraaville henkilöille tai järjestöille islamilaisten yhteisöjen sekä moskeijoiden vahvistamista varten.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

KOHTA IX: MITÄTÖINTI
Määrään, että mitään kohtaa tässä testamentissa ei saa mitätöidä ellei se ole pätevä sunnimuslimien lain mukaan. Jos oikeus (mm. Qaadi = tuomari) päättää jonkin kohdan olevan epäpätevä tässä testamentissa, muut kohdat säilyvät pätevinä ja toimeenpantavina.
Allekirjoitan tämän testamentin tänä päivänä _________________________
Paikka: _________________________________________

Täten julistan, että allekirjoitan ja käytän tätä keinoa viimeisenä tahtonani ja että allekirjoitan sen omasta tahdostani. Käytän tätä vapaasta tahdostani, oma-aloitteisena tekona siinä ilmaistuja tarkoituksia varten, ja että olen täysi-ikäinen tai muuten lain mukaan pätevä tekemään testamentin, enkä ole minkään pakon tai vaikutuksen alaisena.
Nimi:________________________________________________________
Allekirjoitus: _________________________________________________
Päiväys ja paikka: _____________________________________________

TODISTAJAT
Tänä päivänä ____________________________, ______________________________________________________ niminen henkilö on kertonut meille, allekirjoittaneille, että tämä on hänen testamenttinsa ja hän on pyytänyt meitä toimimaan todistajina sille. Hän on allekirjoittanut tämän testamentin meidän läsnä ollessamme, kaikkien meidän ollessa läsnä yhtä aikaa. Nyt me, hänen pyynnöstään, hänen läsnä ollessa, sekä toistemme läsnä ollessa, allekirjoitamme nimemme todistajina ja julistamme, että ymmärrämme tämän olevan hänen viimeinen tahtonsa, ja että meidän tietomme mukaan testamentin tekijä on täysi-ikäinen, tai muuten lain mukaan pätevä tekemään testamentin, eikä hän ole minkään pakon tai vaikutuksen alaisena.
Vakuutamme, että yllä oleva on totta ja oikein.
Todistaja 1
Allekirjoitus: _________________________ Päivämäärä: ______________________
Nimi ja osoite: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Todistaja 2
Allekirjoitus: _________________________ Päivämäärä: _______________________
Nimi ja osoite: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Julkinen notaari
_____________________________________________________________________
Päiväys ______________________________________________________________________

Perinnön jako Allaahin kirjan (al-Qur’aan) mukaan
Allaah sanoo Suurah an-Nisaa’ssa: 7-14:
”Miehiset perijät saakoot osan siitä, mitä vanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jälkeensä jättäneet, ja naispuolisetkin perilliset saakoot osan siitä, mitä vanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jättäneet, olkoon perintö vähäinen tai suuri - laki määrää siitä kullekin hänen osuutensa.
Kun kaukaiset sukulaiset, orvot ja köyhät ovat läsnä perinnönjaossa, niin antakaa heillekin jotain ja puhukaa heille ystävällisesti.
Ja ne, jotka itse olisivat huolestuneita, jos jättäisivät jälkeensä pieniä lapsia, varokoot (vääryydentekoa holhokeilleen), pelätkööt Jumalaa ja puhukoot mikä on totta.
Ne, jotka vääryydellä nielevät orpojen omaisuuden, nielevät totisesti vain tulta vatsaansa, ja he tulevat Helvetin tulessa palamaan.
Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä, mutta jos näitä tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, niin saakoot he kaksi kolmatta osaa siitä, mitä vainaja on jälkeensä jättänyt, ja jos on yksi ainoa, saakoon hän puolet. Vainajan vanhemmat saakoot kumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään, jos häneltä jäi lapsia; mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaan vanhemmat yksin perivät hänet, niin saakoon äiti kolmannen osan. Jos hänellä (vainajalla) on veljiä, niin saakoon äiti kuudennen osan, kaikki tämä kuitenkin vasta sen jälkeen, kuin testamentin määräämät erät tai velka on vähennetty. Mitä tulee teidän vanhempiinne ja lapsiinne, niin ette voi tietää, kummat saattavat olla teille hyödyllisemmät. Kaikki tämä on Jumalan määräys; Jumala on totisesti tietävä, viisas.
Ja teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonne ovat jälkeensä jättäneet, jollei heillä ole lapsia; mutta jos heillä on lapsia, tulee osallenne neljäs osa vaimojenne jäämistöstä, sen jälkeen kuin heidän mahdolliset testamenttimääräyksensä ovat täytetyt tai velka on vähennetty.
He (vaimot) saakoot puolestaan neljännen osan siitä, mitä te olette jälkeenne jättäneet, jollei teiltä jää lapsia; mutta jos teiltä jää lapsia, niin tulee heidän osalleen kahdeksas osa teidän jäämistöstänne, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty. jos miehellä tai naisella, joka jättää perinnön jälkeensä (ei ole vanhempia eikä lapsia, mutta) on veli tai sisar, niin saakoot kumpikin kuudennen osan, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty, loukkaamatta kenenkään oikeutta. Tämä on Jumalan säännös; katso, Jumala on tietävä, lempeä.
Nämä ovat Jumalan asetukset. Sen, joka tottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään, Hän on päästävä huvitarhoihin, joissa purot solisevat ja jossa hän ikuisesti on viihtyvä, tämä on suuri autuus.
Mutta sen, joka on tottelematon Jumalalle ja Hänen lähettiläälleen ja rikkoo Hänen asetuksiaan, Hän on johdattava Tuleen, jossa hän iankaikkisesti on pysyvä; häntä odottaa häpeällinen rangaistus.”

LUETTELO
Elonjääneet ja heidän osansa:
(”Kuten yllä” viittaa kaikkiin ehtoihin, jotka on mainittu tässä luettelossa)
1. Ei eloonjääneitä tai alla mainittujen kohtien täyttäviä: kun kaikki kohdissa I – IX kuvatut ehdot on käyty läpi, ja kaikki tässä luettelossa jäänyt tulee antaa ____________________________
______________________________________________________________________
2. Yksi tai useampi poika, ja ¼ (25 %); loput kuten yllä. Jos ei ole muita eloonjääneitä, hän saa ½ (50 %); loput kuten yllä.
3. Isä: Hän saa 1/6 (16.67 %); loput kuten yllä. Jos ei ole muita eloonjääneitä, hän saa kaiken. Jos vain isä ja äiti selviävät niin äiti saa 1/3 ja isä saa loput. Jos vain isä ja tytär selviävät: isä saa ½ (50 %) ja tytär saa ½ (50 %). Jos vain isä ja useampi tytär selviävät: isä saa 1/3 (33.33 %) ja tyttäret jakavat tasapuolisesti loput 2/3 (66.67 %).
4. Äiti: Hän saa 1/6 (16.67 %); loput kuten yllä. Jos ei ole muita eloonjääneitä, hän saa kaiken. Jos isä ja äiti selviävät, niin äiti saa 1/3 ja isä saa loput. Jos vain äiti ja tytär selviävät äiti saa ¼ (25 %) ja tytär saa ¾ (75 %). Jos vain äiti ja useampi tytär selviävät: äiti saa 1/5 (20 %) ja tyttäret jakavat loput 4/5 (80 %) tasapuolisesti.
(mikä tahansa yhdistelmä 2-6: puoliso ja vanhemmat saavat osansa ennen jälkeläisiä)
5. Isä, äiti ja yksi tytär; ei muita: isä saa 1/3, äiti saa 1/6 ja tytär saa ½. Jos useampi tytär: isä ja äiti saavat kumpikin 1/6 ja 2/3 jaetaan tasan tyttärien kesken.
6. Isä, vaimo ja yksi tytär; ei muita: 1/3 isälle, 1/8 vaimolle ja ½ tyttärelle. Jos on useampi kuin yksi tytär: 2/3 jaetaan tasan heidän kesken, 1/8 vaimolle ja 5/24 osaa isälle.
7. Äiti, vaimo ja yksi tytär, ei muita: 1/8 vaimoille, 7/2 äidille ja 21/2 tyttärelle. Jos useampi kuin yksi tytär: 1/8 vaimolle, 7/49 äidille ja 7/10 jaetaan tasan tyttärien kesken.
8. Isä, äiti, vaimo ja yksi tytär: 1/8 vaimoille, 1/6 äidille, 5/24 isälle, ja ½ tyttärelle. Jos useampi kuin yksi tytär: 3/27 vaimolle, 4/27 äidille, 4/27 isälle ja 16/27 jaetaan tasan tyttärien kesken.
9. Aviomies, isä ja yksi tytär: ¼ aviomiehelle, ¼ isälle ja ¼ tyttärelle. Jos enemmän kuin yksi tytär: 3/13 aviomiehelle, 2/13 isälle ja 8/13 tasan tyttärien kesken.
10. Aviomies, äiti ja yksi tytär: ¼ aviomiehelle, 7/36 äidille, 5/9 tyttärelle. Jos enemmän kuin yksi tytär: 3/13 aviomiehelle, 2/13 äidille ja 8/13 tasan tyttärien kesken.
11. Aviomies, vanhemmat ja yksi tytär: 3/13 aviomiehelle, 2/13 äidille, 2/13 isälle ja 6/13 tyttärelle. Jos enemmän kuin yksi tytär: /15 aviomiehelle, 2/15 äidille, 2/15 isälle ja 8/15 tasan tyttärien kesken.
12. Muissa tapauksissa seurataan seuraavia periaatteita ja heidän osansa selvitetään yhdessä oppineen muslimin kanssa.
Jos tarvitsee selvityksiä koskien teknisiä termejä, voidaan käyttää autenttista kirjaa koskien islamin perimislakeja. Yksi sellainen kirja on ”Islamic Law of Inheritance”, sen on kirjoittanut Muhammad Mustafa Khan ja sen on julkaissut Kitab Bhavan, New Delhi, Intia.

KULTAISET PERIAATTEET KOSKIEN ISLAMILAISTA PERIMYSLAINSÄÄDÄNTÖÄ
PUOLISOIDEN ASEMA
(1). Aviomies on oikeutettu ½ (enimmillään) tai ¼ (minimissään) osaan menehtyneen vaimonsa / vaimojensa omaisuudesta.
(2). Vaimo tai vaimot ovat oikeutettuja ¼ (enimmillään) tai 1/8 (minimissään) osaan menehtyneen aviomiehensä omaisuudesta.
(3). Puoliso (aviomies tai leski, tilanteen mukaan) saa enimmäismäärän, ts. aviomies saa ½ ja leski saa ¼ jos menehtynyt puoliso ei jätä jälkeensä (i) lasta ja (ii) isänpuoleista jälkeläistä (isänpuoleisen, miespuoleisen jälkeläisen lapsi)
(4). Jos yllä olevat kaksi ehtoa eivät täyty, puoliso on oikeutettu vain minimimäärään (1/4 aviomiehelle ja 1/8 leskelle).
(5). Leski/lesket, joista menehtynyt aviomies otti eron, ovat oikeutettuja perintöönsä, jos ero oli ’Rajai’ (peruutettavissa oleva) tai se oli ’Bain’ (peruuttamaton), mutta aviomies kuoli lesken iddan (aika, joka odotetaan ennen kuin voi mennä uudestaan naimisiin) aikana.
(6). Puolisot ovat ensisijaisesti perillisiä, joten heitä ei ikinä jätetä ulkopuolelle. He eivät jätä ulkopuolelle verisukulaisuutta eikä heitä jätetä ulkopuolelle minkään verisukulaisuuden takia.

VANHEMPIEN ASEMA
(1). Sekä äiti että isä ovat ensisijaisia perijöitä, joten heitä ei ikinä jätetä ulkopuolelle. Jos he ovat elossa, he ovat oikeutettuja osuuteensa: äidille 1/3 (enimmillään) tai 1/6 (minimissään); isälle 1/6 (minimissään) tai koko määrä, jos muita perijöitä ei ole. Äiti jättää (perimisen) ulkopuolelle kaikki isoäidit, sekä äidin- että isänpuoleiset. Isä jättää (perimisen) ulkopuolelle isänpuoleiset isoäidit.

ISOVANHEMPIEN ASEMA
(1). Isänpuoleiset isovanhemmat ja isoisovanhemmat korvaavat vanhemmat, jos he ovat jo menehtyneet. Läheisempi sulkee pois kaukaisemman. Isoisä ei kuitenkaan ole oikeutettu tähän erikoiskäsittelyyn; kun äiti ja puoliso ovat elossa, he saavat enimmäisosansa. Isoisä ei jätä (testamentin) ulkopuolelle isänpuoleista isoäitiä. Isoäiti / isoäidit, toisin kuin äiti, saa vain 1/6. Hän ei koskaan saa 1/3.

LASTEN JA JÄLKELÄISTEN ASEMA
(1). Pojat ja tyttäret ovat ensisijaisia perillisiä. He perivät aina.
(2). Pojan tyttärestä / tyttäristä tulee tytärtä vastaava perillinen / vastaavia perillisiä, jos poika on menehtynyt. Jos on yksi tytär, siinä tapauksessa pojan tytär / tyttäret saa / saavat 1/6; jos on useampi kuin yksi tytär, siinä tapauksessa pojan tytär / tyttäret jäävät (perimisen) ulkopuolelle. Jos pojalla on myös poikia, pojan tyttärestä tulee perinnön saaja periaatteen ”tuplaosuus miespuoliselle”-periaatteen mukaan. Tyttärentyttären tai pojantyttären asemaan ei vaikuta avioliitto, avioliiton purkautuminen, asuinpaikka jne.
(3). Poika sulkee kokonaan pois pojanpojan.

VELJIEN JA SISARIEN ASEMA
(1). Samasta äidistä syntyneet veljet ja sisaret eivät peri isän, isoisän, tyttärien, pojan, pojanpojan ja pojantyttärien läsnä ollessa.
(2). Täysveljet ja sisaret (ts. sama isä ja äiti) eivät peri isän, poikien ja pojanpoikien läsnä ollessa. Heidät myös jätetään perinnön ulkopuolelle, jos oikeita isoisiä on elossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
(3). Täysveli tekee täyssisarista perijöitä periaatteella 2:1. Sama periaate pätee verisukua oleviin veljiin ja sisariin.

MUIDEN SUKULAISTEN ASEMA
(1). Seuraavilla sukulaisilla ei ole mitään osuutta, ellei heitä ole mainittu nro:ssa 1 yllä tai kohdassa VII. Lapsipuolet, kälyt, vävyt, appivanhemmat, puolison veljet ja sisaret, adoptoidut lapset sekä muut henkilöt, joilla ei ole verisukulaisuutta menehtyneen kanssa.
(2). Joissain tapauksissa kun tietyt yllämainitut perijät eivät ole hengissä, jotkut kaukaiset verisukulaiset saattavat olla oikeutettuja. Kaikissa sellaisissa tapauksissa asiasta tulisi kysyä oppineelta muslimilta heidän osuudestaan.

AWLIN JA RAADIN PERIAATE
(1). Awlin periaatetta (kun yhteenlaskettu osuus kaikista Koraanin oikeuttamista osista ylittää kokonaismäärän, jo jaetut osat määritellään uudelleen käyttämällä menetelmää, jossa kaikkia osuuksia vähennetään vastaavasti. Tällainen tilanne esiintyy vain tyttärien tai siskojen ollessa mukana.) ja Raadin periaatetta (kun yhteenlaskettu osuus kaikista Koraanin oikeuttamista osista on vähemmän kuin kokonaismäärä. Osuudet lasketaan uudelleen suhteessa jo jaettuihin osuuksiin. Tällainen tilanne voi esiintyä pääperillisen puuttuessa.) voidaan käyttää tarpeen mukaan.

TERVEYDENHUOLLON VALTAKIRJA JA ELÄVÄN TESTAMENTTI
Jos tulee aika, että olen kykenemätön aktiivisesti päättämään omaan elämääni liittyvistä asioista enkä kykene opastamaan omaa lääkäriäni koskien lääketieteellistä hoitoani, toivon tämän lausunnon toimivan testamenttina omista toiveistani.
Minä, ______________________________________________________________________
tällä hetkellä kotikuntani on ____________________________________________________
täten valtuutan seuraavan henkilön terveydenhoitoni asiainhoitajaksi:
Nimi: _____________________________________________________________________
Puhelinnumero: ______________________________
Osoite: ___________________________________________________________________

Tämä valtakirja koskien terveydenhuoltoani astuu voimaan, jos ja kun en kykene tekemään päätöksiä koskien omaa terveyttäni.
Mitä tulee jokaiseen päätökseen, jonka valtuutettu henkilö tekee puolestani, on minun toiveeni ja ohjeeni, että tätä valtuutettua ohjaa vain ja ainoastaan valtuutettuni Islamin usko, kuten omia päätöksiäni olisi ohjannut vastaavassa tilanteessa. Rajoittamatta valtuutettuni oikeuksia, täten omasta tahdostani valtuutan asiainhoitajani pitämään huolen siitä, ettei mitään hoitoa tehdä tai jätetä tekemättä minulle, jos sen tekeminen on Islamin opetuksia vastaan, asiamieheni parhaan ymmärryksen mukaan. Määrään, että minua lääkitään kivun lievittämiseksi harkitusti. En tarkoita mitään elämäni lopettamista. Määrään myös, että ”elintoimintoja ylläpitäviä laitteita” voidaan käyttää harkitusti sekä sen käyttö lopettaa, kuten minkä tahansa muun lääkkeen, jos käy riittävän selkeästi ilmi, että sillä ei ole parantavaa vaikutusta. ”Elintoimintoja ylläpitäviin laitteisiin” kuuluvat, mutta ne eivät ole rajatut näihin: tekohengitys, sydän-keuhkolaite, keinotekoiset menetelmät ravinnon ja nesteytyksen turvaamiseksi, sekä lääkkeet.
Määrään, että perheeni, kaikki lääkärini, sairaalat sekä muut terveydenhuoltoalan henkilöt sekä mikä tahansa oikeus tai tuomari kunnioittaa asiainhoitajani päätöksiä. Tämä pyyntö on tehty, harkinnan jälkeen ja täysissä järjissäni.
Allekirjoitus: __________________________________________________
Nimenselvennys: _______________________________________________
Päivämäärä ja Paikka: ___________________________________________
Me, allekirjoittaneet todistajat, todistamme, että me tunnemme tämän dokumentin allekirjoittaneen henkilön ja hän on tietääksemme ainakin 18-vuotias. Täysissä järjissä ja kykenee ymmärtämään terveydenhoitoon liittyvien päätösten luonteen sekä seuraukset sillä hetkellä kun tämä dokumentti on allekirjoitettu, sen lisäksi todistamme, että hän teki tämän omasta tahdostaan, olematta minkään pakon alaisena. Henkilö allekirjoitti tämän dokumentin meidän läsnä ollessamme. Kukaan meistä ei ole asiainhoitajaksi nimetty henkilö tai hänen varamiehensä ja allekirjoitamme tämän dokumentin todistaaksemme tämän henkilön pyynnön.
Allekirjoitus: _________________________________________________
Nimenselvennys: ______________________________________________
Päivämäärä ja Paikka: __________________________________________
Todistajan nimi: _______________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________________

Allekirjoitus: _________________________________________________
Nimenselvennys: ______________________________________________
Päivämäärä ja Paikka: __________________________________________
Todistajan nimi: ______________________________________________
Osoite: ________________________________________________________________________________


_________________
"The one who is (truly) imprisoned is the one whose heart is imprisoned from Allah, and the captivated one is the one whose desires have enslaved him." Ibn Taymiyah
Tii Mar 14, 2006 9:53 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Testamentit Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea